nacken och bakhuvudet på en person som sitter med mobilen

Det borde vara förbjudet med mobil i skolan för att nästan alla elever glömmer att stänga av ljudet på sina mobiler. När mobilen ringer på lektionen eller när någon skickar ett meddelande stör det hela klassen. 

Eleverna tänker på den mobilen som ringer och de är inte fokuserade under lektionen. Sen elever kan börja mobba och trakassera varandra med mobiltelefon i skolan. Men jag tycker eleverna borde få använda mobilen för att göra saker som att titta på schemat eller bestämma att träffa kompisar och så vidare. 

Det står på Skolverkets hemsida att mobiltelefoner kan vara både som bra och dåliga saker för skolarbeten. Till exempel eleverna här på gymnasiet de använder mobiler under lektionstid för att söka upp information. Men eleverna kan inte ta ansvar för sin mobiltelefon och de använder den på annat sätt som är negativt till skolarbetet och förlorar koncentration och lyssnar inte på läraren.

Annons:

Det finns många elever som använder telefon som hjälpmedel, men vi elever lär oss bättre när vi får diskutera med varandra än att surfa med mobilen i skolan.

Alla barn behöver att man kan ringa hem om något händer, så skolan kan istället skaffa skoltelefon som man kan få låna när man behöver ringa hem. 

Michael Negasi, elev i klass 8 på Järvaskolan
Print Friendly, PDF & Email
Annons: