Skylt som informerar om att cykelvägen är avstängd

I fyra och ett halvt år har gång- och cykeltrafiken mellan Spånga och Barkarby varit till och från avstängd med anledning av arbetet med Förbifart Stockholm. Senast var den avstängd hela sommaren. Nu är det dags igen!

Sedan 2017 har gång- och cykelbanan mellan Spånga och Barkarby stängts av och öppnat upp igen vid ett flertal gånger. Många gånger har nedstängningarna också försenats. Sammantaget har detta orsakat stora störningar för fotgängare och cyklister som försöker ta sig mellan Spånga och Barkarby. 

Gång- och cykelbanan var senast avstängd under hela sommaren, och nu är det dags igen. Under drygt sju veckor kommer Trafikverket arbeta med att lägga sten på slänterna från vägen ner mot stråket. Det kommer också bli lite mer plats för cyklister och fotgängare och ny belysning.

Annons:

Orsaken bakom nedstängningarna är arbetet med motorvägsprojektet Förbifart Stockholm som kommer ha en av sina tunnelmynningar vid trafikplats Hjulsta. Vägen som beräknas vara klar 2030 byggs mestadels i tunnel men kommer upp till ytan i Hjulsta, Akalla och Kungens Kurva.

Gång- och cykelbanan stängs av på måndag den 11 oktober och beräknas öppna igen den 29 november.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email