Och bostadssegregationen ökar…

Redan 1982 var målsättningen i bostadspolitiken ett jämlikt och integrerat boende. Men så har det inte blivit.

Professorn förklarade klass och rasism i Husby

Varannan tisdag träffas medlemmarna i Diskussionsklubben i Folkets Husby. De läser texter, lyssnar på föredrag och diskuterar tillsammans för att bygga en teoretisk grund för förortsrörelserna.