en kvinna pratar för publik + samma kvinna, porträttbild

Varannan tisdag träffas medlemmarna i Diskussionsklubben i Folkets Husby. De läser texter, lyssnar på föredrag och diskuterar tillsammans för att bygga en teoretisk grund för förortsrörelserna.

Igår var temat klass och rasism och Irene Molina som är professor i kulturgeografi vid Uppsala universitet var inbjuden att tala. Irene Molina inledde med att förklara vad en kulturgeograf sysslar med, det är inte stenar och kartor, utan kulturgeografin utgår från det sociala rummet och relationen mellan människor och platser.

Irene Molina kommer ursprungligen från Chile, men det var i Sverige på 1990-talet som hon började forska om kopplingen mellan klass och rasism. Hon studerade boendesegregation i Sverige och upptäckte att människors bostadssituation inte bara var kopplad till klass, utan också till stor del till etnicitet.

Klass och rasism är sammankopplade med varandra

– Jag häpnar när jag hör folk inom vänstern som säger att vi inte ska prata så mycket om rasism, för att ”klass är det enda som spelar roll”. De som säger så splittrar vänstern. I Sverige finns idag både en rasifierad arbetarklass och en rasifierad bostadsmarknad.

Klass och rasism är sammankopplade med varandra, menar Irene Molina. Den analysen, att olika maktordningar i samhället samverkar, förstärker och skapar varandra brukar kallas intersektionalitet.

– I början av 1990-talet när högern tog makten i Sverige, passade de på att göra en massa politiska och ekonomiska förändringar. Bostadsmarknaden avreglerades nästan helt och friskolereformen genomfördes. Resultaten märktes snabbt, efter 5–10 år såg man försämrade skolresultat hos de elever vars föräldrar inte hade möjlighet att flytta dem till en annan skola och deras möjligheter att hitta jobb försämrades. Vården privatiserades också och blev mer ojämlik både i förhållande till klass och etnicitet.

Omkring 20 personer hade kommit till Folkets Husby för att lyssna och efter en presentation med tydlig genomgång av begrepp som klass och rasism blev det diskussion i smågrupper. Deltagarna hade många egna praktiska exempel på hur klass och rasism är sammankopplade. Samtalen handlade om allt från coronapandemin och sjukvården till privatiseringar och klimatkrisen. 

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email
Annons: