Somaliska föräldra- och modersmålsföreningen byter namn

På fredagen firades Abaal för elever med somalisk bakgrund som gjort särskilda framsteg. 2025 öppnas föreningen för alla.

Abaal fest i Tensta träff

Den årliga Abaal festen för elever i årskurs 6 och 9 ägde rum i Tensta träff på fredagen. Elever mottog fina gåvor ur Finansborgarrådet Karin Wanngårds hand.