elever och rektorer står på en scen framför den svensk flaggan och en vit roll-up med texten Abaal
Årets uppmärksammade elever och rektorer.

I går kväll höll Somaliska Föräldrar och Modersmålsföreningen, SFMF, sin årliga Abaalfest på Tensta Träff. Där presenterades nyheten att föreningen öppnar upp medlemskapet för alla föräldrar och byter namn till Järva föräldraförening.

SFMF har varit aktiva sedan slutet av 1990-talet och fokuserat bland annat på läxhjälp, nattvandring och att uppmärksamma skolungdomar i årskurs 6 och 9 med somalisk bakgrund som gjort särskilda framsteg under det senaste läsåret.

På Abaalfesten (abaal är somaliska för belöning eller pris) får de ungdomar som lyckats särskilt väl i skolan uppskattning för sina insatser. Festen hålls även för att visa på hur samarbetet mellan föräldrar och skolor leder till bättre möjligheter för barnen.

Annons:

Raija Ikonen var hedersgäst

På plats i Tensta träff på fredagskvällen fanns Järva stadsdelsnämnds ordförande Rashid Mohammed, V, andre vice ordförande Elvir Kazinic, S, nämndledamot Mansur Jama, Mp, stadsdelsdirektör Victoria Callenmark, rektorer från de samverkande skolorna samt Järvas grundskolechef Fredrik Boström. Inbjuden hedersgäst var Raija Ikonen, tidigare rektor på Enbacksskolan, och det bjöds även på ett sångframträdanden av Jaajumow.

”Den här föreningen har sedan 1997 enträget arbetat för att öka föräldrarnas förståelse för det svenska samhället, det svenska skolväsendet, poängterat vikten av utbildning för barnen och samarbetet mellan hemmet och skolan”, skriver Raija Ikonen till Nyhetsbyrån Järva.

Man i kostym talar i mikrofon med Somalias flagga i bakgrunden
Mohammed Baare talar.

Namnbytet öppnar upp för fler

Föreningsordföranden Mohammed Baare var där och presenterade namnbytet, som ägde rum i och med årsmötet tidigare i år.

Varför byter ni namn?
– Om vi tar det från början så startade vi föreningen 1997 med några aktiva föräldrar och modersmålslärare som jobbade i området. Med många nyanlända elever på skolorna här – en del kom direkt från kriget – ville vi gärna hjälpa till att få elever att komma in i samhället. Tanken var att vi skulle hjälpa de här eleverna och började med läxhjälp. Sedan insåg vi att det var många unga ute på helgerna och då började vi även med nattvandring, säger han på telefon.

Så småningom började de även med skollovsaktiviteter. Ett exempel på detta är sommaraktiviteterna som drar i gång nu på måndag. Varje vecka har de exempelvis friidrott på Spånga IP, simning, muséibesök och grillning på programmet.

– Och sedan hittade vi flera förebilder, äldre ungdomar som kunder komma tillbaka och föreläsa för de yngre, fortsätter han.

De senaste fyra åren har föreningen haft ett IOP, idéburet offentligt partnerskap, med Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, men sedan sammanslagningen har IOP-avtalet bara förlängts med ett år.

– Så då tänkte vi att det kan finnas fler elever som kan få stöd i Järva. Det räcker inte att bara en grupp lyckas i Järva. Det vore bra för fler elever.

Vad betyder den här förändringen?
– Från och med nästa år kan vi ta emot vilken elev som helst i Järva. De ska kunna få pris oavsett etnisk tillhörighet. Det är ett stort ansvar och det kostar mycket. Vi öppnar dörrarna för alla, säger Mohammed Baare.

David Johansson
Bilder: Raija Ikonen

Print Friendly, PDF & Email