En bil som tillhör Landia står utanför ett hus.

Stockholms stad säljer ut servicehus, skolor, sporthallar och kommunala föreningslokaler. Vår gemensamma egendom. Sedan 2018 har staden sålt fastigheter för 1 248 733 000 kronor, alltså en och en kvarts miljard, enbart till Landia AB. Fristads servicehus var en av fastigheterna som såldes, och är nu en lönsam affär för privata företag.

Den 10 december 2020 beslutade styrelsen för Micasa Fastigheter AB att sälja fastigheten Idun 24, alltså Fristads servicehus och vård- och omsorgsboende, till företaget som nu heter Landia AB.

Oppositionen reserverade sig mot beslutet. Mirja Räihä, S, sitter i Micasas styrelse:
 – Vi var motståndare till försäljningen av Fristads servicehus, eftersom vi kommer att bli beroende av fler seniorlägenheter. I vår sista boendeplan, innan vi förlorade makten, så ville vi renovera Fristad servicehus. Renovering behövdes, men fastigheten hade inga anmärkningar från Arbetsmiljöverket. Det fanns tillräckligt med hygienutrymme i badrummen, till exempel, så det var inga problem.

Annons:

Staden säljer till Landia för att sedan hyra av Landia

I kommunstyrelsen klubbades det slutgiltiga beslutet igenom. Då reserverade sig oppositionen; S, V och Fi. Karin Wanngård, S, Emilia Bjuggren, S, och Clara Lindblom, V, skrev ett gemensamt uttalande. De hänvisade till att antalet äldre kommer att öka kraftigt de kommande åren och behovet av tillgängliga och äldreanpassade lägenheter är stort. Dessutom påpekade de att det är ”en synnerligen dålig idé att göra sig av med vård- och omsorgsboendeplatser för äldre mitt under pågående pandemi.”

Men även den förra majoriteten sålde ut fastigheter, och även de till Landia. Förutom en stor fastighet i Vårberg 2018, så även fastigheten Hamnvakten 7, det som tidigare var Vintertullens servicehus på Södermalm. Vintertullen var fuktskadat efter ett skyfall och ansågs därför för dyrt att renovera. Fastigheten såldes till Landia, som sedan dess hyr ut lägenheterna till SHIS, som är stadens egen organisation som hyr ut lägenheter till nyanlända flyktingfamiljer. Staden säljer till Landia för att sedan hyra av Landia.

’Att sälja samhällsfastigheter är ren idioti’

Under rubriken ”Att sälja samhällsfastigheter är ren idioti” skrev tidningen Affärsvärlden om en skrift som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har publicerat. Den heter Äga eller hyra verksamhetslokaler och visar att det alltid blir mycket dyrare att hyra än att äga specialanpassade lokaler som skolor och äldreboenden.

Varför säljer staden ut vår gemensamma egendom? Nyhetsbyrån Järva ställde den frågan till några av politikerna i stadshuset.

Karin Gustafsson, socialdemokrat i opposition, låter meddela genom sin pressansvarige:
”Socialdemokraterna är starkt kritiska till den utförsäljningsvåg av kommunala fastigheter och allmännyttiga bostäder som den Grönblå majoriteten bär ansvaret för. När majoriteten drev igenom att sälja Fristads servicehus reserverade vi oss mot beslutet. Erfarenhet visar att kostnaderna blir högre när kommuner hyr istället för att själva äga och drifta till exempel sporthallar och äldreboenden. Dessutom förlorar staden rådigheten över hur lokalerna ska utvecklas för att passa framtida behov.

Torun Boucher, V, som vikarierar för Clara Lindblom när hon är föräldraledig, svarar såhär på fråga:
”Den borgerliga majoriteten säljer ut våra gemensamt ägda fastigheter eftersom de behöver pengar för att få ihop sin budget, trots att det på lång sikt blir dyrare för staden som sedan måste hyra fastigheter istället. Dessutom vill de förstås av rent ideologiska skäl att privata företag ska tjäna pengar på vår välfärd. För oss är det otänkbart att bedriva en sån politik och vi vill generellt inte sälja några fastigheter som staden äger.”

Finansborgarrådet Anna König Jerlmyr, M, har inte svarat alls.

Men vi bygger ju också väldigt mycket nytt

När Michaela Hollis, KD, ordförande i Micasas styrelse, får frågan varför staden säljer ut så många fastigheter, svarar hon:
– Ja, men vi bygger ju också väldigt mycket nytt. Vi gör väl en avvägning, behöver vi den här, har vi någon verksamhet där. Om vi inte har någon kommunal verksamhet i fastigheten, då behöver vi inte äga. Vi bygger nytt överallt, beslutar vad kan vi renovera och behålla och vad vi kan vi sälja. Ett äldreboende i Rinkeby öppnar inom kort.

Det nybyggda äldreboendet i Rinkeby ligger en dryg kilometer från adressen där Fristads servicehus en gång låg. Äldreboendet väntas öppna 2022, men det kan dröja längre. Anledningen är att den borgerliga majoriteten vill att verksamheten ska drivas av ett privat vårdbolag och en upphandling brukar ta tid.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Läs tidigare artiklar:

De ansvarade för försäljningen av Fristads servicehus

”Det var ingen som ville flytta från Fristads servicehus”

Vad hände med Fristads servicehus?

Därför skriver jag om Fristads servicehus

Print Friendly, PDF & Email