Porträtt av Anders Cardell

När Damberg i en intervju i Aftonbladet anger att grundorsaken till att kriminaliteten växer i samhället är en växande segregation som bland annat beror på att för många invandrare har bosatt sig i samma områden, är sveket mot den del av Sveriges befolkning som har bakgrund från andra länder fullständigt.

Vi vet att socioekonomisk segregation är den förklaring som anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i Sverige. Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-, inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika förutsättningar. Förklaringen innebär att drivkraften till den ökade segregationen är av ekonomisk och social karaktär.

Genom att formulera sig som Damberg gör lägger han skulden för det som sker på de minst priviligierade, de som har minst möjligheter att påverka de stora förändringar som skett i Sverige de senaste 20 åren och samtidigt är den grupp som är mest drabbad av dessa förändringar.

Enligt CreditSuisses senaste ”Wealth report” är svenskens medelförmögenhet 3 miljoner kronor, om man jämför detta med genomsnittsförmögenheten bland boende på Järva är skillnaden enorm. Låt oss inte börja prata om hur det ser ut när det gäller hur man behandlas av Polis och andra myndigheter…

Sveket mot den grupp som utgör en betydande del av dagens arbetarklass är fullständigt

Det finns hur många rapporter som helst som visar på stora skillnader gällande möjligheter till jämlikhet och möjlighet till inflytande, inom en rad frågor och områden. Detta är något som Damberg och andra politiker har makt att påverka och förändra. En av dessa frågor är segregationen på bostadsmarknaden.

Det måste vara otroligt bekvämt som politiker att kunna lägga ansvaret för den rådande situationen, på dem som drabbats av konsekvenserna av bristen på jämlikhet och rättvisa, istället för att fokusera på ens eget ansvar.

Vi har tidigare hört politiker på högerkanten som uttalat sig på liknande sätt som Damberg. Men när representanter för S väljer att beskriva verkligheten enligt samma logik, är sveket mot den grupp som utgör en betydande del av dagens arbetarklass fullständigt.

Frågan är hur långt S kan spela med i det invandringsfientliga spelet innan de tappar stödet från Järvas befolkning

Järvas väljare har varit mycket starka anhängare av Socialdemokraterna, trots återkommande neddragningar inom den sociala sektorn, svek från offentliga och politiska företrädare och upprepade försämringar i familjers livsvillkor. Man har levt med sämre samhälls service än andra, under sociala villkor som på andra platser i Sverige inte skulle accepteras, men man har fortsatt ge sitt stöd till S.

Frågan är hur långt S kan spela med i det invandringsfientliga spel där individers etniska bakgrund avgör om de ska omfattas av S klassanalys, innan de tappar stödet från Järvas befolkning.

Mikael Damberg, hur kommer det sig att sociala och ekonomiska livsvillkor ersätts med etnofierade problembeskrivningar, när man pratar om social utslagning bland personer med bakgrund från andra länder?

Anders Cardell

                                                         

Mikael Damberg i Aftonbladet.
Mikael Damberg i Aftonbladet.
Print Friendly, PDF & Email