Husfasad med namnskylten Fristad

Under sista sammanträdet före sommaruppehållet, ställde Anna Jonazon, socialdemokraternas gruppledare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, en fråga:
– Hur säkerställer kommunen att köpare av kommunens fastigheter är seriösa? Har ni någon information om detta?
Det handlade om vad som händer i Fristads servicehus efter försäljningen.

Servicehuset i Bromsten såldes av stadens kommunala fastighetsbolag Micasa i december 2020 till Landia AB. Alla pensionärer hade sagts upp och i januari i år tvingades de sista boende ut därifrån. Redan den 1 april, tre månader efter överlåtelsen, verkar köpet ha blivit en god affär. Lägenheterna i det före detta servicehuset hyrs numera ut till bostadslösa.

Anna Jonazon hade fått höra att de nya hyresgästerna krävdes på en depositionsavgift och att stora summor betalades ”under bordet”.
– Har ni någon information om hur det fungerar där, frågade hon.

Annons:

Varken stadsdelsnämndens nuvarande ordförande Annika Friberg, M, eller stadsdelsdirektören Tony Mellblom visste något. Men när Spånga-Tensta sade upp avtalet med servicehuset var Ole-Jörgen Persson, M, ordförande (idag nämndordförande i Rinkeby-Kista) och stadsdelsdirektör var Fredrik Jurdell (idag chef för Socialförvaltningen i Stockholms stad). 

Det är ett sätt för fastighetsägare att få ta ut högre hyra

Företaget Landia AB köpte servicehuset och vård- omsorgsboendet, med fastighetsbeteckningen Idun 24 i Bromsten, som sammantaget är på 18 900 kvadratmeter, 40 procent är lägenheter och resten är lokalytor. Landias VD Jonas Ramstedt sade i en artikel i Mitti att de planerar att hyra ut lägenheterna och lokalerna till skola, vårdcentral och närservice. Enligt de inledande uppgifterna var fastigheten värd 226 500 000, men den slutgiltiga köpeskillingen blev 95,5 miljoner. Det framgår av tjänsteutlåtandet från Stadsledningskontoret i Stockholms stad. 

Landia AB, som på sin hemsida skriver att ”fastighetsbranschen är långsiktig i sin natur”, har hyrt ut alla lägenheter till två andra företag genom ett så kallat blockhyresavtal. Det är ett sätt för fastighetsägare att få ta ut högre hyra än vad som annars är möjligt enligt hyreslagens regler. Med block menas att tre eller fler bostadslägenheter hyrs ut till en hyresgäst, som i sin tur ska hyra ut lägenheterna i andra hand. 

De lägenheter som ansågs ha ’uppnått sin tekniska livslängd’, hyrs numera ut för höga hyror

Globalmitania Construction AB är det ena företaget som sköter uthyrningen av Fristads lägenheter. De skriver på sidan Köp, Sälj och Byt på Facebook att  de ”är glada att nu kunna erbjuda tillträde till mer än 130 lägenheter i Bromsten”. Där framgår att det finns 1:or, 1,5:or, 2:or och 3-rumslägenheter. En etta kostar 9000/månaden, en 3:a 13000/månaden. De lägenheter som enligt stadsdelen dömts ut av Micasa, och ansågs ha ”uppnått sin tekniska livslängd”, hyrs numera ut för höga hyror.

Men stämmer det att fastigheten var i så dåligt skick? Jonny Andrä har arbetat i många år för Svenska Bostäder. Han är bovärd i Fristads kollektivhus, som byggdes samtidigt som servicehuset alldeles intill. Nyhetsbyrån Järva frågade honom hur han bedömer kvalitén på dessa fastigheter?

– Jag tycker att den är ganska bra, bättre än mycket annat som byggdes vid samma tidpunkt.

Är dessa fastigheter i behov av stambyte?

– Nu är det stambyte i staden på 60-talshusen. I kollektivhusen är det nog 20 år kvar innan vi har kommit så långt.

Lägenheterna hyrs ut utan att de slagit i en enda spik!

En grupp grannar i Bromsten har kontaktat Nyhetsbyrån Järva. Grannarna är oroliga och upprörda över vad som händer i fastigheten på Cerwins väg 9-15, det som tidigare Fristads servicehus.

– Lägenheterna hyrs ut utan att de slagit i en enda spik! Men till pensionärerna sade de att det var omöjligt att renovera, säger en av dem.

Enligt grannarna har området blivit stökigt och de fruktar att allt inte går rätt till vid uthyrningen. Ingen av dem vill framträda öppet eftersom de upplever att de nya hyresvärdarna uppträtt hotfullt. Det ryktas om svarta pengar och att det ”kostar 50 000 för att få gå före i kön och få en lägenhet”. Deras bild bekräftas av en sida på Facebook, där boende i Bromsten vittnar om hotfulla situationer och återkommande polisbesök. 

– De behandlade våra gamla som skräp och tvingade dem att flytta mot deras vilja. Och nu detta kaos. Varför är det ingen som tar ansvar? Det måste komma ut hur de behandlade de gamla som bodde här.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Imorgon publiceras en intervju med  en av dem som bodde på Fristads servicehus och kämpade för att få bo kvar.

Nämndmöte i Spånga-Tensta
Spånga-Tensta sdn sammanträde
Print Friendly, PDF & Email