För drygt en månad sedan fick redaktionen tips om att ett flertal kunder som använt sig av J&D Saluhalls parkeringsplatser vid Rinkebysvängen, fått böter när de besökt butiken. Fortfarande idag upplever många kunder att parkeringssystemet inte fungerar.

I mitten på februari besöker Nyhetsbyrån Järvas reporter J&D Saluhall för första gången och träffar då Mazen Abdul-Amir som är ekonomiansvarig i butiken. När Mazen får höra om de riktade klagomålen mot butiken, nämner han enstaka incidenter där deras kunder på felaktigt sätt fått parkeringsböter. Han menar dock att kundernas avgifter sedan blivit makulerade. 

Men det finns fler vittnesmål om obefogade böter. En av saluhallens kunder menar att det är fråga om diskriminering och en annan har tagit sitt ärende vidare med en polisanmälan.

Annons:

Mazen hävdar att de som får böter är personer som använder parkeringsplatserna utan att besöka butiken. Vid det andra besöket i J&D saluhall får vi därför ta del av både kameraövervakningen och parkeringsvaktens rutiner.

Parkeringsvakten i butiken får ta del av de klagomål som kommit in till redaktionen

På Saluhallens övervåning följer vi kameraövervakningen tillsammans med Mazen i drygt en timme, och under denna tid hinner flera bilar svänga in på parkeringsplatsen. På dataskärmarna syns det hur merparten av bilarna parkeras utanför butiken och föraren tar sig sedan över gatan. Ett par förare går dock in i butiken, och när parkeringsvakten från Europark är på ingång förflyttar vi oss ner för att observera det hela.

Parkeringsvakten i butiken får ta del av de klagomål som kommit in till redaktionen, medan hen går sin runda inne i butiken. Parkeringsvakten som känner till kritiken mot Europark menar att rutinerna kan skilja sig åt beroende på vem som arbetar. Denna runda följs enligt överenskommelse med butiken och parkeringsvakten går fram till kunderna och frågor om de har en bil parkerad utanför butiken. Kunderna som har det, nämner registreringsnumret och bilen kan sedan bockas för av parkeringsvakten.

Förslag på nya rutiner har kommit från Europarks sida

Denna gång blev det lyckat men det händer även att parkeringsvakterna felregistrerar bilar, och butikschefen visar upp en bot som nyligen blivit inlämnad av en kund av just denna anledning. Avgiften ska nu makuleras eftersom kunden har kunnat bevisa sin vistelse i butiken. Mazen menar att det är just detta som krävs för att en kund ska bli av med sin parkeringsbot, att tillsammans med en anställd, gå igenom kameraövervakningen för att sedan kunna styrka sitt besök i butiken.

Utifrån de klagomål som kommit in den senaste tiden, verkar parkeringsvakternas rutiner inne på J&D Saluhall inte alltid vara konsekventa, och förslag på nya rutiner har också kommit från Europarks sida. Nämligen en registreringslista som är tänkt att kunderna ska fylla i vid besök, men det är inget som Mazen ser som en bra lösning. Han menar att butiksmedarbetarna inte kan ha koll på vilka som går in och ut från affären, och att folk kan komma att utnyttja situationen.

J&D Saluhall känner själva att det krävs en förändring för att butiken ska kunna ha hållbara relationer med sina kunder framöver, men exakt hur de ska gå tillväga, är ännu oklart och än så länge planerar de inte för att ändra på sina rutiner.

Suleiman Ibrahim

Print Friendly, PDF & Email