Byggnation av rampen i Ursvik
Byggnation av rampen i Ursvik

Nu grävs det och byggs vid den oöppnade bron över motorvägen mellan Rinkeby och Ursvik för första gången sedan själva bron stod klar för fem år sedan. Till sommaren ska det äntligen gå att gå och cykla över bron, men tills dess är den helt avstängd.

Nyhetsbyrån Järva kunde i december rapportera om att Stockholms stad och Sundbybergs stad kommit överens om att till slut öppna den färdigbyggda men icke öppnade bron över motorvägen mellan Rinkeby och Ursvik, som också sträcker sig över kommungränsen.

Nu har den tillfälliga rampen på Ursvikssidan börjat byggas, som ska göra att gående och cyklister ska kunna börja nyttja bron, även om gatunätet på Urvikssidan inte är färdigställt. När både gatorna i Ursvik och Tvärbanan byggts klart är planen att även bussar ska trafikera bron.

Annons:
Annons:

Bron är nu helt avstängd

I flera år har det gått att ta sig förbi avspärrningarna och gå över bron ändå, vilket många gjort för att få en genare väg över kommungränsen. Men nu när rampen byggs är bron helt avstängd. Den som vill ta sig över motorvägen måste under tiden använda den andra bron, några hundra meter söderut. Det finns sedan en gångbana genom byggområdet, medan cyklande får leta sig runt Ursvik. Skyltning saknas.

Planen är att rampen ska vara färdig till sommaren, så bron till slut officiellt ska kunna öppna, om än utan kapacitet för busstrafik, cirka sex år efter att den byggdes. Då kommer den ansluta till gång- och cykelbanorna på Ursvikssidan, som i sin tur leds runt byggområdet i Ursvik i ett antal år till.

Byggnationen på Ursvikssidan har blivit ytterligare försenad

En anledning till den tillfälliga rampen är att byggnationen på Ursvikssidan har blivit ytterligare försenad med flera år. Bron ska egentligen ansluta till gatan Ursviks Allé, i en korsning med en ny gata parallell med motorvägen som ska heta Rinkens väg. Men det dröjer. Tvärbanebygget, från Ulvsunda via Bromma flygplats och sedan vidare mot Kista, har också blivit försenat igen, och senaste budet är nu att den ska öppna fram till Ursvik år 2024.

Viktor Arnell

Byggnation av rampen till Rinkebybron i Ursvik
Byggnation av rampen till Rinkebybron i Ursvik
Print Friendly, PDF & Email