Illustration av den kommande tvärbanan i Kista
Illustration: Treeline

Tvärbanans Kistagren, som just nu byggs och ska fortsätta från Bromma flygplats till Helenelund via Rissne, Ursvik och Kista, blir nästan en miljard dyrare än planerat och försenas med minst två år.

På sträckan mellan Alviks strand och Bromma flygplats började spårvagnarna rulla i maj i år. I dagsläget är den dock avstängd i en dryg månad på grund av arbete. Den resterande delen av spårvägen har påbörjats och byggarbeten pågår idag fram till Rissne. Men det kommer att dröja innan Tvärbanan går hela den åtta kilometer långa sträckan till Helenelund.

Trafikstarten för etappen till Ursvik har skjutits fram ett flertal gånger redan, och nu gör man det ytterligare en gång. Den nuvarande planen att trafiken ska rulla till hållplats Ursvik norra 2022 ändras istället till att stanna vid hållplats Ursviks torg 2023.

Det är nu oklart om den öppningen också senareläggs

Gång- cykel- och bussbron mellan Rinkeby och Ursvik, som stått färdig i fyra år men ännu inte öppnat, sades ska öppna när Tvärbanan skulle stå klar 2022. Det är nu oklart om den öppningen också senareläggs.

Nästa etapp för spårutbyggnaden, via Kista centrum, Kistamässan och slutstationen Helenelund, blir försenad till slutet av 2025. Från Ursvik planeras Tvärbanan att gå under E18, längs Hanstavägen mot hållplatsen Kista centrum som hamnar vid Jan Stenbecks torg vid Kista galleria. Därefter följer den Kistagången till hållplats Kistamässan och sedan till Helenelunds station.

Passagen under E4 mellan Kistamässan och Helenelund skulle påbörjats nu i höst med en tillfällig omläggning av E4 till de nuvarande parkeringarna för att kunna bygga en ny vägport som spårvagnarna får plats under. Men den delen har drabbats av stora förseningar på grund av överprövningar och utdragna detaljplanerarbeten.

Kostnaden ökar med 969 miljoner kronor och totalkostnaden landar på 6 546 miljoner

Enligt Trafikförvaltningen är det flera sådana överprövningar av entreprenader samt att kommunernas detaljplanearbete har dragit ut på tiden, som ligger bakom förseningarna och fördyringen av hela sträckan. Dessutom har man fått dyrare anbud än beräknat, haft för dåliga underlag för ledningar längs sträckan, och andra markförhållanden än vad man antagit i tidigare planering.

För att spara pengar skjuter man upp planerna på att bygga en depå för spårvagnarna i Rissne. Kostnaden ökar med 969 miljoner kronor och totalkostnaden landar på 6 546 miljoner. Bygget bekostas både av staten, regionen och de tre kommunerna Stockholm, Sundbyberg och Sollentuna.

På tisdag väntas Trafiknämnden i Region Stockholm besluta om att godkänna den nya planen och sedan fattas ett slutligt beslut av regionfullmäktige.

Viktor Arnell
Illustration: Treeline
Print Friendly, PDF & Email