Bostadsfrågor blir den viktigaste uppgiften för Norra Järvas stadsdelsråd det kommande året. Det stod klart när rådet höll sitt årsmöte i Husby gård.

Norra Järva stadsdelsråd som bildades som en fortsättning på Nätverket Järvas framtid efter kravellerna i Husby 2013, har under det gångna året tillsammans med bland andra de lokala hyresgästföreningarna och Husbyrådet lyckats få Svenska Bostäder att åter öppna fyra av de möteslokaler i Husby som i flera år varit stängda för de boende.

Rådet har verkat för en levande Hästa gård med odlingar, gjort uttalanden i klimatfrågan och drivit hyreskamp i samverkan med organisationen Ort till ort och de lokala hyresgästföreningarna i Järva. Bland annat var man initiativtagare till protesterna mot marknadshyror i nyproduktion , som man tillsammans med Rikskampanjen Nej till marknadshyror lyckades stoppa, sedan Vänsterpartiet agerat i Riksdagen.

Annons:
Annons:

Hyreskamp kommer att prägla även det kommande året

Och hyreskamp kommer att prägla även det kommande året att döma av diskussionerna vid årsmötet.  En viktig uppgift blir att stödja den Lokala hyresgästföreningen Runstenens försök att påverka stambytena och renoveringarna i de återstående husen på Oslogatan. Hyresgästerna vill att det Järvaavtal som slöts mellan Hyresgästföreningen och Svenska bostäder efter den stora striden om det så kallade Järvalyftet 2007-2008 ska respekteras. Vilket innebär att husen ska helrenoveras med evakuering av hyresgästerna efter samråd med hyresgästerna och att det avtal om hyrorna som finns ska följas som skett i de redan upprustade husen. 

Svenska Bostäder har signalerat att man enligt en ny underhållspolicy vill bygga om i etapper, börja med stambyten med kvarboende, och ta hand om fasaderna senare så att hyresgästerna skulle få stå ut med att bo på en byggarbetsplats i flera omgångar, på ett liknande sätt som hyresgästerna i Carnegie/ Hembla/Viktoria länge har haft det till vardags. Någon insikt om att lägenheterna måste underhållas invändigt efter femtio år verkar man inte ha. 

Synd om den nya vänstermajoriteten skulle riva upp ett avtal som slutits när det var borgerlig majoritet i stan och som kommit Svenska Bostäders renoveringsarbete att imponera på FN:s särskilda bostadsrapportörer.

Hittills har lokala hyresgästföreningen Runstenen på Oslogatan och Norra Järvas stadsdelsråds bemödanden om att få till stånd ett möte för alla berörda med Svenska bostäders ordförande och ledning möts av återbud och undanflykter. Det verkar som de vill besluta utan att först höra hyresgästernas åsikter och krav.

Mötet ställde sig också bakom ett upprop mot Tidöavtalet

En av mötesdeltagarna Irene Westerberg i Akalla efterlyste de fikamöten med olika teman som tidigare hållits i Folkets Husby. Ett förslag som diskuterades var att bjuda in ordföranden i den sammanslagna stadsdelsnämnden, Rashid Mohammed (V) och biträdande finansborgarrådet, Akallabon Anders Österberg (S), för att höra hur de tänker sig att medborgarinflytandet ska ske i den nya ”stadsdelen” Järva, som blir stor som en medelstor svensk stad – till exempel Luleå.  

Mötet ställde sig också bakom ett upprop mot Tidöavtalet som först antagits av Husbyrådet och ett öppet brev från Jan-Erik Gustafsson och Gunilla Buhr i bostadsrättsföreningen Pargas som kräver att man stoppar rivningen av centrumhuset i Akalla och ser till att Akallaborna får en livsmedelsaffär som ersätter det nedlagda Ica.

Norra Järva Stadsdelsråd är en ideell förening som vill fånga upp och kanalisera Husbybornas krav och önskemål. Mötena är öppna, men den som vill stödja rådet kan bli medlem för en årsavgift på 50 kronor. Årsmötet valde om ordföranden Arne Johansson och till ny styrelse valdes Fardosa Ismail, Safia Ahmed, Anita Karp, Halima Larsson, Shukri Jolal, Are Karim, Ayaan Muhamud, Göran Kärrman och Semira Mohamed Nur. 

Mats Leander

Print Friendly, PDF & Email