Efter de många turerna kring den både hyllade och omdiskuterade nattfotbollen, hölls ett öppet möte om verksamheten och dess framtid tidigare i veckan.

På plats i Rinkeby Folkets Hus stora sal fanns representanter för områdets fotbolls-och idrottsföreningar, Fryshuset, Framtidens hus, idrottsförvaltningen och stadsdelsförvaltningarna. Sammanlagt omkring 20 personer.

Alla var eniga om nattfotbollens betydelse som meningsfull sysselsättning för många unga i området och att kompetensen för att driva verksamheten finns hos föreningarna. Att ansvaret just nu ligger hos stadsdelsförvaltningen och i praktiken sköts av Framtidens hus är ett provisorium.

Adrian Göransson, avdelningschef på Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning presenterade tillsammans med idrottsförvaltningens representant ett förslag på hur de har tänkt sig att nattfotbollen ska organiseras fortsättningsvis.

Målgruppen för verksamheten är liksom tidigare killar och tjejer mellan 13 och 20 år. Nattfotbollen pågår från oktober till april och det krävs ingen föranmälan för att delta. Ärvingehallen i Kista och Spångahallen är de som använts tidigare, men verksamheten startade från början i Rinkebyhallen och nu är tanken att både den och Tenstahallen ska få nattfotboll igen.

Förvaltningarna föreslår att flera föreningar ska ta över uppdraget

AIF Kista som drivit nattfotbollen i tio års tid är fortfarande under utredning efter anklagelser om fusk och förvaltningarna föreslår nu att det inte är en förening som ska ta över uppdraget, utan flera.

Reaktionerna och frågorna var många. Bland annat lyftes vikten av att det finns en lokal förankring hos den förening som leder arbetet. En Tenstabaserad klubb kan inte hålla i nattfotbollen i Kista, menade någon. Behovet av fler hallar ifrågasattes också, ”de kommer konkurrera om samma ungdomar”.

Adrian Göransson frågade om de erfarna föreningsledarna på plats tyckte det var en bra idé att låta olika föreningar ansvara för fotbollen en kväll var. Men de flesta ansåg att det skulle bli svårt i praktiken att hinna bygga relationer till ungdomarna och fördela ansvaret om det är något som händer.

Alla var dock inte helt eniga.
– I min dröm skulle det fungera. Vi har inga problem med att samarbeta med någon annan, sade Sonja Dousa från Kista SC.

Det går inte att ha bara sju ledare under en kväll i Spångahallen

Men att förslaget var underdimensionerat tyckte nog de flesta.
– Det går inte att ha bara sju ledare under en kväll i Spångahallen. Totalkostnaderna i deras presentation var hälften av vad det kostade när vi drev nattfotbollen. Det vi ser här innebär nedskärningar. Dessutom finns det ingen långsiktig plan, utan det är bara ett år i taget, sade Said Ali från AIF Kista.

Han menar att det finns en massa dolda utgifter som föreningarna inte är medvetna om. Administration, försäkringar, kläder och arbetsgivaravgifter som ska betalas när ledarna får ersättning.
– Det var det vi åkte dit på. Om en ledares inkomster överskrider 24 000 per år får de betala 10 000 i skatter och avgifter. Det är sådant som gör att folk inte kan stanna kvar.

Adrian Göransson lyssnade på invändningarna och upprepade samma fras flera gånger.
– Det ska vi ta med oss.

Fler möten väntas de kommande månaderna innan nattfotbollssäsongen drar igång igen i höst.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email
Annons: