För femtio år sedan byggde vi miljonprogrammen. Målet var ett bättre liv och en bostad åt alla. För femtio år sedan insåg vi också problemen med ökade koldioxidutsläpp, men vi tog oss aldrig riktigt i kragen och gjorde något åt problemen. Därför är det nu dags att börja satsa på pallkragar.

Kom tillsammans och gör något istället för att sticka huvudet i sanden. Ingen kan göra allting, men alla kan göra någonting!

Familjeföreningen Geesgud kommer under sommaren att fokusera på aktiviteter kring odling. På onsdag har vi invigning av våra 30 pallkragar i Spånga by samtidigt som vi sätter igång med uppdragsodling för Hemsö genom etablering av sex pallkragar utanför Tensta träff.

Annons:

Vi odlar för barnens framtid. För att barn och ungdomar ska våga hoppas och drömma om sin framtid måste vi skapa ett miljonprogram 2.0. som tacklar klimatkrisen. Vi vill visa att man kan börja gräva där man står och vi tror att något så enkelt som en pallkrage kan vara ett bot mot okunskapen om klimatkrisen, ekosystemen och den låga omställningstakten. 

För odlare bidrar odlingen till ökad sammanhållning och lokal gemenskap

Stadsodling innebär grönska, ökad biologisk mångfald samt minskad energianvändning från matproduktion och distribution. Många stora miljöproblem kan delvis lösas genom att vår matförsörjning kommer från fleråriga grödor istället för ettåriga monokulturer som spannmål. Matbrist, utarmning av jord, erosion och vattenbrist är några av dem. 

För odlare bidrar odlingen till ökad sammanhållning och lokal gemenskap, förbättrad mental och fysisk hälsa, möjligheter till näringsrik och färsk mat. Dessutom och det allra viktigaste, stadsodling kan sprida pedagogisk kunskap om mat, hållbarhet och odling till såväl barn som vuxna. För att maximera de positiva klimateffekterna av stadsodling så bygger det här projektet på vissa premisser.

I varje krage kommer vi att tackla en rad miljöproblem. Jord, växter och klimat hör ihop. En miljonkrage kommer att vara fri från fossil torv och konstgödning. Den kommer att fokusera på grödor som passar odlingsplatsens klimat och motverkar hög kostnad och energiåtgång. Vi kommer att satsa på perenner. Perenner är mångåriga växter, de är lätta att sköta och täcker hela jorden. En annan fördel är att de knappt behöver vattnas, rotsystemen är ofta stora och det gör att det bara behövs extra vatten det första året och vid torka. Det stora rotsystemet är betydelsefullt eftersom koldioxid kan bindas in i rötterna.

Pallkragen kommer att vara laddad med biokol och basaltmineral och kan på så sätt innebära negativa utsläpp. Den kommer också att använda sig av täckodling för att minska underhåll, konstgödning och vattenkonsumtion. Gräsklipp från såväl vilda som odlade växter kommer att ersätta alla andra typer av näringsmedel. 

Geesgud kommer att vända sig till skolor och bostadsföreningar i området för att de ska investera i den här typen av pallkragar/kolsänkor. Vi tror att en pallkrage inte gör någon skillnad men att en miljon pallkragar skulle kunna göra det. Det här projektet vilar på övertygelsen att positiva exempel har en förmåga att sprida sig.  

Mariam Jallow Tholozan
Ann-Marie Grave

bild på många pallkragar en solig dag
Print Friendly, PDF & Email