bild på svart drönare mot en bakgrund med grön skog och rapsgult fält


Den senaste tidens våldshändelser och andra grova brott som skett i Stockholmsområdet bidrar till att kamerabevakning med UAS, eller drönare, anses berättigad och kommer att ske på flertalet platser i region Stockholm under våren, skriver Polisen.

Beslutet för kamerabevakning med UAS gäller till och med 31 maj och sker på ”platser som är brottsutsatta eller där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller egendom”.

Det är inte första gången som Polisen väljer att kamerabevaka Järva med drönare. Nyhetsbyrån Järva har vid flera tillfällen berättat om drönarövervakning i Järvaområdet, bland annat vid Rasmus Paludans koranbränning i Husby.

Annons:
Annons:

I bilderna nedan framgår vilka områden i Järva som berörs.

Syftet med bevakningen denna gång är enligt ett uttalande från kommenderingschef Hanna Paradis att minska brottsligheten och öka tryggheten i berörda områden. Förutom att förebygga våldsbrott hoppas de även kunna identifiera och lagföra fler individer som begår brott.

Kamerabevakningen kommer ”i huvudsak” att ske från hög höjd och i så hög utsträckning som möjligt för att skydda de övervakades personliga integritet

UAS
Står för Polisens beteckning av Unmanned Aerial System, det vill säga obemannade flygfarkoster eller drönare. Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av offentliga platser under en viss tid, om det av särskilt skäl finns risk för allvarlig brottslighet och med syfte att ”förebygga, förhindra eller upptäcka” sådana brott, eller för att utreda eller lagföra dessa brott.

Källa: Polisen Stockholms län

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email