Polisens drönare i natten
Polisens drönare hovrade över bl.a. Rinkebydalen på torsdagskvällen

Om du hör ett svagt surrande och ser ett blinkande ljus på himlen så kan det vara polisens drönare som nu regelbundet börjat övervaka Järvas invånare från luften.

Men ingenting har hänt, utan drönarövervakningen sker “i förebyggande syfte”, det vill säga som en rörlig övervakningskamera, som är uppe utan att något särskilt behöver ha inträffat.

Syftet är enligt polisen att övervakningen ska försvåra för kriminella nätverk och skydda polisens egen personal. Men också att upptäcka eventuella störningar i den allmänna ordningen eller brott.

Polisen har bedömt att deras intresse av bevakningen med drönare, eller UAS (Unmanned Aerial System) som de kallar det, väger tyngre än Järvabornas intresse av att inte bli bevakade.

Polisen måste tydligt upplysa om bevakningen

Enligt kamerabevakningslagen har polisen sedan årsskiftet rätt att besluta om sådan förebyggande kamerabevakning, men måste tydligt upplysa om den, med skyltning eller “på annat verksamt sätt”, då rätten till integritet är grundlagsskyddad.

Men på torsdagen när drönaren flög över Järva var den enda upplysningen en notis på polisens hemsida under “Övrigt”. Den publicerades en minut innan bevakningen skulle börja. Några skyltar som informerar Järvas invånare om att de står under drönarövervakning finns inte.

Viktor Arnell

Print Friendly, PDF & Email
Annons: