INSÄNDARE I början av februari fick hyresgäster på Trondheimsgatan 46 på omvägar reda på att Byggnadsnämnden beviljat bygglov för fyra padelbanor på tomten, där daghemmet Smultronstället en gång låg innan det las ner och senare brann ner till grunden. Nu har Länsstyrelsen beslutat riva upp bygglovet. 

Beskedet togs emot med bestörtning. Padelspel är en mycket högljudd verksamhet. Ljudnivån ligger långt över vad som tolereras i närheten av bostäder och banorna skulle hamna bara några meter från våra sovrumsfönster och balkonger. Vi skyndade oss att överklaga beslutet, 22 hyresgäster i husets 24 lägenheter skrev på överklagandet.

Loop sport, företaget som ville bygga padelbanorna, skrev i ett yttrande till Länsstyrelsen att de talat med barnfamiljer i området och det funnes ett stort intresse för padelspel. I ett långt yttrande skrev de bland annat att det bor 112 barn i närområdet och att hälften av dem som klagat skulle vara pensionärer! Och att:

Annons:
Annons:

”De klagandes intresse att behålla marken som en outnyttjad yta bör därför inte anses så starkt att det väger tyngre än det allmänna intresset att tillgodose behovet för barn och ungdomsaktivitet i området.”

Vi hade inga synpunkter på behovet av padelspel i Husby

I vårt hus bor både pensionärer och familjer med småbarn. Vi hade inga synpunkter på behovet av padelspel i Husby, men tyckte att det ginge bra att ordna det på något annat ställe där man inte helt i onödan skapar en stor sanitär olägenhet för de boende. Hela Järvafältet står till förfogande och det borde inte vara omöjligt att hitta en lämplig plats om kommunen också tycker att det behövs padelbanor i Husby.

Utöver hyresgästerna på Trondheimsgatan 46 hade ytterligare 26 hyresgäster i olika hus på Trondheimsgatan, Oslogatan och Bergengatan överklagat bygglovet. Länsstyrelsen skriver att inom 100 meter från en sådan här anläggning anses det vara risk för de boendes hälsa, men att de som bor längre bort inte hade rätt att klaga. Det innebär att Länsstyrelsen ansåg att de klagande i fem hus på Oslogatan och Trondheimsgatan skulle störas av bullret från padelbanorna.

Av flera skäl beslutade så Länsstyrelsen att upphäva bygglovet.

Så det blir inga padelbanor. Loop Sport kan överklaga beslutet till Mark- och Miljödomstolen, men det är osannolikt att de skulle ha framgång med det.

Vi gläder oss att kunna vistas på våra balkonger i sommar

För något år sedan lämnade vi in ett medborgarförslag att man skulle plantera buskar och ängsblommor på tomten, så bina och flygfäna i det intill stående insektshotellet hade blommor att pollinera, och fåglarna och fladdermössen i Kulturstråkets holkar finge insekter att käka, och människorna en trevlig äng att glädja sig åt. Vi föreslog också att tomten skulle städas någon gång om året. Stadsdelsnämnden tackade för visat engagemang, men svarade att stadsdelen inte har rådighet över tomten utan att det är Exploateringskontoret som ansvarar för den lilla plätten.

Nu hoppas vi i alla fall att naturen ska låta gräs och örter spira på den nakna jorden som de som jobbade med Kulturstråket förra året lämnade efter sig. Och vi gläder oss att kunna vistas på våra balkonger i sommar och att våra grannar som har nattjobb får sova på dagarna.

Mats Leander

 

Print Friendly, PDF & Email