Alla föreningar i Akalla, Husby, Kista och Rinkeby kan söka föreningsbidrag för 2022. Ansökan måste vara inne senast den 14 januari.

Förra året fattades beslut om hur föreningsbidragen skulle fördelas på sammanträdet i maj, då  804450 kronor delades ut. Det fanns en miljon till föreningsverksamheten och oppositionen kritiserade majoriteten eftersom inte alla pengar delades ut. 

Kritik har också framförts från flera föreningar att själva ansökningsförfarandet är komplicerat. Mårten Westberg från Rinkeby Run sade i en intervju att kraven som ställs på föreningarna inte är rimliga.
– Min slutsats är att tjänstemännen här har agerat som om målet var att stryka så många ansökningar som möjligt. Det är inte unikt, men om alla tjänstemän alltid gjorde på det viset så skulle ingen ideell verksamhet existera. Det går alltid att hitta ett formellt fel.

Annons:

Nytt för i år är att stadsdelen har en föreningssamordnare

Men nytt för i år är att stadsdelen Rinkeby-Kista har en föreningssamordnare. Hon heter Elin Törnblom Duthu och kan hjälpa föreningarna att göra rätt. Stadsdelen anordnade två informationsmöten under december månad, om hur ansökan fylls i. Men de föreningar som inte var med kan nå samordnaren på följande sätt:
Epost: elin.tornblom.duthu@stockholm.se eller telefon: 08 – 508 02 178.

Print Friendly, PDF & Email