skärmdump på möte i nämnden.
stadsdelsnämnden i Rinkeby-Kista 27 maj 2021.

På gårdagens sammanträde i Rinkeby-Kista fattades beslut om vilka föreningar som får ekonomiskt stöd i år. En invändning mot förvaltningens förslag kom från Vänsterpartiet. De ville att AIF Kista skulle få de 100 000 kronor som de ansökt om, och inte 30 000 som förvaltningen föreslagit. Socialdemokraterna undrade varför endast 804 450 kronor delades ut, när det fanns en miljon.

Socialdemokrater ansåg därför att föreningar borde få möjlighet att söka bidrag en gång till i år. ”Samtidigt måste vi beklaga att vår stadsdel endast erbjuder 1 miljon kr för att stödja föreningslivet. I Spånga-Tensta är motsvarande belopp 2 miljoner ”, skriver socialdemokraterna i ett särskilt uttalande.

Här kommer en sammanfattning av de inkomna ansökningarna om föreningsbidrag 2021 i Rinkeby-Kista, och stadsdelsnämndens till beslut:

Annons:

1. AIF Kista Föreningen ansökte om totalt 100 000 kronor för bidrag för att genomföra följande verksamhet och aktiviteter: Fotokurs i grunderna i att fotografera: kamerainställningar, porträttfoto, photoshop, grafisk design, lightroom etc.
Målgrupp Barn och unga 10-20 år
Medlemmar i stadsdelsområdet 170

Förvaltningen föreslår att bevilja 30 000 kronor för de delar av ansökan som inte avser kamerautrustning.

2. Akalla 4H-klubb Föreningen ansöker om totalt 100 000 kronor för att erbjuda barn i Rinkeby-Kista stadsdelsområde kostnadsfria lägerplatser under sommaren.
Målgrupp Barn 7 år och uppåt
Medlemmar i stadsdelsområdet 101

Förvaltningen föreslår att bevilja föreningen bidraget på 100 000 kr.

3. Akalla By Föreningen ansöker om totalt 68 750 kronor för att anordna arrangemang vid stora helger under året i Akalla by.
Målgrupp Boende i närområdet
Medlemmar i stadsdelsområdet 98

Förvaltningen föreslår att delvis bevilja föreningen bidrag om 37 250 kr f

4. Existera Föreningen ansöker om totalt 46 000 kronor för att anordna gruppträffar och göra informationsmaterial.
Målgrupp Kvinnor som har blivit könsstympade
Medlemmar i stadsdelsområdet 4

Förvaltningen föreslår att bevilja föreningen bidraget på 46 000 kr.

5. Husby Frikyrkoförsamling Föreningen ansöker om totalt 47 200 kr för läxhjälp med volontärer i kyrkans lokaler en kväll i veckan.
Målgrupp Barn i grundskolan
Medlemmar i stadsdelsområdet 51

Förvaltningen föreslår att bevilja föreningen bidraget på 47 200 kr.

6. Husby Konst & Hantverksförening Föreningen ansöker om totalt 94 000 kronor för olika aktiviteter som ska genomföras under 2021 som ger deltagarna möjlighet till kreativt skapande inom konst och hantverk.
Målgrupp Ungdomar med funktionsnedsättningar, familjer i Husby, barn 5- 15 år
Medlemmar i stadsdelsområdet 105

Förvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 94 000 kronor.

7. Idrottsföreningen Rinkeby Run Föreningen ansöker om totalt 123 307 kronor för söndagspromenader för kvinnor och barn med efterföljande fika.
Målgrupp Kvinnor och barn i Järva
Medlemmar i stadsdelsområdet 49

Förvaltningen föreslår att avslå ansökan.

8. IOGT – NTO Järva Föreningen ansöker om totalt 30 000 kr för föreläsningar, studiecirklar och studiebesök på temat ”Jämställdhetsdialog på svenska”.
Målgrupp Män och pojkar med invandrarbakgrund
Medlemmar i stadsdelsområdet 50

Förvaltningen föreslår att avslå ansökan.

9. Internationella Bekantskaper Föreningen ansöker om totalt >100 000 kronor för digital läxhjälp till gymnasieelever och elever i årskurs 9.
Målgrupp Gymnasieelever och elever i årskurs 9 i Rinkeby
Medlemmar i stadsdelsområdet Oklart.
Totalt antal medlemmar: 200

Förvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 100 000 kronor.

10. KFUM Zliproad CSC Stockholm Föreningen ansöker om totalt 5 000 kronor för träning i ultimate frisbee och fair play.
Målgrupp Flickor och pojkar 10-16 år
Medlemmar i stadsdelsområdet 10

Förvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 5 000 kronor.

11. Kista Träff Föreningen ansöker om totalt 100 000 kronor för att genomföra ett kulinariskt projekt genom matlagning och språkträning för företrädesvis nyanlända personer.
Målgrupp Ungdomar och vuxna som är nyanlända till Sverige
Medlemmar i stadsdelsområdet 180

Förvaltningen föreslår att delvis bevilja ansökan med 50 000 kr

12. Kodcentrum Föreningen ansöker om totalt 103 000 kronor för att skapa digitala möten mellan målgruppen och kodare i syfte att inspirera.
Målgrupp Barn 10-12 år
Medlemmar i stadsdelsområdet Oklart.
Totalt antal medlemmar: 221

Förvaltningen föreslår att bevilja Kodcentrums ansökan med 100 000 kronor.

13. Norra Järva Scoutkår Föreningen ansöker om totalt 24 000 kronor för att möjliggöra för barn och föräldrar att delta i familjescouting i syfte att lära sig att ta ansvar för sig själva och sin omvärld.
Målgrupp Barn 5-7 år eller yngre med föräldrar
Medlemmar i stadsdelsområdet 76

Förvaltningen föreslår att bevilja ansökan med 24 000 kronor.

14. Rinkeby Folkets Hus Föreningen ansöker om totalt 48 000 kronor för att kunna erbjuda två teaterföreställningar och genomföra fyra workshoppar under hösten med Cirkus Cirkör.
Målgrupp Barn 0-13 år med föräldrar
Medlemmar i stadsdelsområdet 37 medlemsföreningar

Förvaltningen föreslår att bidra med 33 000 kronor för att möjliggöra de två teaterföreställningarna.

15. Unga Örnar Turbo (Husby/Akalla) Föreningen ansöker om totalt 100 000 kronor förutflykts- och lekbaserade söndagsaktiviteter i stadsdelsområdet.
Målgrupp Barn 8-12 år i Husby och Akalla
Medlemmar i stadsdelsområdet 32

Förvaltningen föreslår att bevilja föreningen bidraget på 8 000 kr.

16. Verdandi Rinkeby ansöker om totalt 30 000 kronor för att kunna erbjuda lovaktiviteter under höst- och jullov.
Målgrupp Barn 10-18 år
Medlemmar i stadsdelsområdet 401

Förvaltningen föreslår att bevilja föreningen bidraget på 30 000 kr.

17. Verdandi ansöker om totalt 100 000 kronor för att kunna genomföra omfattande sommaraktiviteter. 60 000 går till Verdandis utflyktsverksamhet. Dessutom är den dagliga verksamheten öppen från skolavslutning till skolstart.
40 000 går till ett veckoläger för 25 ungdomar i form av resa till Verdandis kursgård i södra Dalarna och inkluderar mat, logi och transporter.
Målgrupp Barn 10-18 år
Medlemmar i stadsdelsområdet 401

Förvaltningen föreslår att bevilja föreningen bidraget på 100 000 kr.

Stadsdelsnämnden beslutade att sluta IOP-avtal med två organisationer, Löparakademien och Studiefrämjandet fick 750 000 kronor vardera för 2021.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email