Foto på Said Ali i Spånga fotbollshall

Nu träder Black Lives Matter Sweden in i striden för nattfotbollen i Järva. Under rubriken ”Rädda nattfotbollen och värna föreningslivet!” uppmanar BLM till en mejlkampanj till de ansvariga politikerna i idrottsnämnden.

Said Ali, som ansvarig för AIF Kista, har arbetat med nattfotbollen i Järva i mer än tolv år. Under de senaste tre säsongerna har AIF Kista haft ensamt ansvar för verksamheten under fredagar och lördagar, oktober till och med mars, i Ärvingehallen och Spångahallen. Nu är han polisanmäld av idrottsförvaltningen och krävs tillbaka på 1,6 miljoner kronor. Detta trots att de första två säsongernas redovisning redan har godkänts av förvaltningen.

Annons:

Under valrörelsen visade politiker från höger till vänster stort intresse för nattfotbollen

Said Ali tillbakavisar alla anklagelser och stödet från spelare, föräldrar och föreningar i Järva är stort. Nu sluter även BLM Sweden, tillsammans med Skiftet, upp bakom Said Ali. De konstaterar i sin kampanj att under valrörelsen visade politiker från höger till vänster stort intresse för nattfotbollen. De gjorde studiebesök och poserade stolt på bild efter bild med ungdomarna och Said Ali.

– Först hyllar man verksamheten i Järva, för att sedan överge honom och lämna honom ute i kylan, säger Omar Danakill från BLM Sweden.

Black lives matter skriver att de känner väl till rasismens mekanismer, även de fördolda i politik och byråkrati. ”Vi ifrågasätter ifall detta skulle ske i ett homogent vitt område.”

– Stockholm stads motto ”En stad för alla”, men lever politikerna upp till det? En verksamhet som drivs av afrosvenska ledare skapar afrosvenska förebilder och framtida ledare. Att misstänkliggöra en ledare som Said Ali skapar ytterligare misstro mot myndigheterna, säger Omar Danakill.

Nattfotbollen är en hälsofrämjande och brottsförebyggande insats

BLM skriver: Nattfotbollen är inte bara en mötesplats, det är en hälsofrämjande och brottsförebyggande insats. Det är en frizon för många som saknar trygga punkter och platser i samhället! En frizon trots en vardag i ett politiskt försummat område där det dödliga våldet är påtagligt och rekryteringar till kriminella gäng sjunker i åldrarna.

Omar Danakill är medveten om att förvaltningen i Rinkeby-Kista nu har tagit över nattfotbollen, och att det argumentet kommer att användas mot deras kampanj.
– Men för oss handlar det inte bara om att rädda nattfotbollen, utan om att rädda verksamheten i dess nuvarande form, med de ledare som har en verklig lokal förankring, säger han.

Kerstin Gustafsson Figueroa

BLM Sweden och Skiftets kampanj hittar du här.

Print Friendly, PDF & Email