Två män ser man bakifrån, de är vända mot alla politiker och tjänstemän som sitter vid bord i Tensta träff.

På årets sista sammanträde i Järva stadsdelsnämnd fattade en enig nämnd beslut om att AIF Kista ska betala tillbaka hela föreningsbidraget för 2022.
– Man har inte lämnat in de handlingar som man har efterfrågat, sade nämndens ordförande Rashid Mohammed, V.

Det var ett välbesökt sammanträde, som för första gången på länge ägde rum i Tensta träff. Många var där för att höra hur det skulle gå för AIF Kista, föreningen som framgångsrikt har verkat i Järva under många år.

Järva stadsdelsförvaltning föreslog nämnden att AIF Kistas återrapportering av föreningsbidraget inte skulle godkännas och att föreningen måste betala tillbaka hela bidraget på 90 000 kronor.

Annons:

De skäl som anges i förvaltningens tjänsteutlåtande var att föreningen inte kunnat redovisa hur föreningsbidraget nyttjats ”där det tydlig framgår vilka kostnader som avser vilka aktiviteter”. Förvaltningen anser också att beskrivningen av aktiviteterna ”är svårtolkade”.

De nämnda skälen ifrågasattes under frågestunden, eftersom förvaltningen i september hade granskat AIF Kistas tidigare redovisningar för 2019, 2020 och 2021, och godkänt samtliga. Men nu ansågs föreningens beskrivning av verksamheten vara ”svårtolkad”?

Förvaltningens principiella skäl till att föreningens redovisning inte skulle godkännas var att den ekonomiska redovisning inte godkänts av årsmötet och styrelsen i AIF Kista inte beviljats ansvarsfrihet. Dessutom har föreningen inte heller inkommit med en verksamhetsberättelse för 2022.

I december förra året polisanmäldes AIF Kista av Stockholms stads idrottsförvaltning. Polisanmälan gällde nattfotbollen, som AIF Kista arbetat med i många år och ensam ansvarat för de senaste åren. Därför har föreningens styrelse inte kunnat få den ekonomiska redovisningen godkänd av årsmötet och inte beviljats ansvarsfrihet. Det är också anledningen till att verksamhetsberättelsen inte har skickats in.

Men dagarna före stadsdelsnämndens sammanträde kom beskedet som AIF Kista väntat på hela året. Kammaråklagaren lade ned förundersökningarna som följt på polisanmälan mot AIF Kista och föreningens ordförande Said Ali. Det fanns inget som tydde på att den misstänkte gjort sig skyldig till brott.

Nu skulle föreningen kunna ha ett årsmöte, få ansvarsfrihet och kunna skicka in de handlingar som saknas. Det hade varit möjligt om nämnden sköt upp beslutet till första riktiga sammanträdet nästa år. Men det var varken förvaltningen eller någon av nämndens alla politiker intresserade av.

– Riktlinjer är till för alla att följa, upprepade nämndens ordförande Rashid Mohammed.

Beslutet under punkt 7 på dagordningen fattades av en enig nämnd.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Said Ali filmar mötet i nämnden i Tensta träff.
Said Ali
Print Friendly, PDF & Email