Två bilder, man ser barn spelafotboll och en bister man.

Stockholms stads idrottsförvaltning kräver AIF Kista och Said Ali på 1 599 300 kronor. De underkänner årets redovisning av nattfotbollen, och kräver tillbaka stödet för de senaste tre säsongerna.
– Det är grova och felaktiga anklagelser och vi tänker överklaga, säger Said Ali.

Idrottsförvaltningen skriver i sitt beslut att fördjupade granskningar görs årligen och att det var första gången som nattfotbollen kontrollerades. ”Baserat på de kontroller som gjorts och de underlag som lämnats in hittills anser förvaltningen att stora brister finns i redovisningen.”

I nio punkter påtalar förvaltningen kritik mot AIF Kista och de drar slutsatsen att ”föreningen inte är lämplig att ansvara för verksamheten”. Föreningen får inte heller några pengar till nattfotbollen denna säsong.

Said Ali besvarar anklagelserna skriftligen på varje punkt

Said Ali besvarar anklagelserna skriftligen på varje punkt. Han hänvisar till att föreningen alltid redovisat i samband med ansökan för nästa säsong. I år kunde de inte redovisa i tid, eftersom de fortfarande väntar på den sista utbetalningen från Idrottsförvaltningen. ”Hur kan ni begära redovisning när ni inte har betalat ut hela summan som beviljades?”, skriver Said Ali.

Han har dessutom bifogat alla tidrapporter för de 49 ledare, som ansvarat för nattfotbollen denna säsong. Han skriver att alla kontoutdrag är inskickade, med alla nödvändiga uppgifter. Han förklarar att föreningen har fått anstånd med deklarationen och även informerat förvaltningen om detta.

Det var idrottsförvaltningens ansvar att boka halltiderna

Förvaltningen skriver att ”tio aktiviteter i Spångahallen saknade bokning av lokal”. Said Ali skriver i sitt svar att det var idrottsförvaltningens ansvar att boka halltiderna. ”Att det inte fanns bokningar är en miss från idrottsförvaltningen själva, men nattfotbollen spelades under alla helger, precis som planerat. (…) Vi har nyckel och kod larm till hallen samt är överens med verksamhetschefen i Spånga och idrottsförvaltningen sedan 10 år tillbaka att stänga och larma efter oss. Alla är medvetna att ingen annan förening bokar dessa tider och eftersom vi har nyckel så har vi alltid kört.”

Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning tar över nattfotbollen

Men förvaltningen verkar ha bestämt sig. De skriver att förvaltningen enligt riktlinjerna om misstanke om brott gjort en anmälan till Skatteverket samt upprättat en polisanmälan”.

Enligt uppgift tar Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning över nattfotbollen tills vidare, och de ska även betala den uteblivna ersättning som ledarna inte fått.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email