Vad menar Elvir Kazinic och Anders Österberg med sitt inlägg och svar på Ben Robertsons insändare? Allvarligt?

Akalla var en bra stadsdel att flytta till i slutet av 70-talet. All behövlig service fanns just här. Vi som var födda främst på 40- och 50-talet bildade familj här och våra barn har växt upp just i Akalla. 

Vi har inte bott här i 10 år utan snart i 50 år! Men vi har samma uppfattning som Ben Robertson. Med egna ögon har vi sett hur Akalla förslummats och glömts bort. Andra stadsdelar har prioriterats. Om och om igen.

Med egna öron har vi hört politikernas tjusiga framtidsvisioner. Genom årtionde efter årtionde… samtidigt som vårt centrum utarmats. Luftslottsbyggen som aldrig blev av.

Så vad menar Elvir och Anders med att det kommer att bli så bra här igen? Vi som har bott här i Akalla i 40-50 år är idag pensionärer. Vi behöver vår närservice NU när vi lever och inte 2030! 

Annie Fredriksson M

Print Friendly, PDF & Email