Fridays For Future

Mitt under toppmötet i Madrid om klimatet kommer skolungdomarna i Fridays For Future (FFF) ordna en klimatmarsch i Rinkeby. På fredag den 6 december är det samling 12.00 i Norra Stadsparken, nära Rinkeby torg. Norra Järva Stadsdelsråd uppmanar alla Järvabor att delta.

Kamp för klimaträttvisa är ett viktigt huvudtema för marschen och vi hälsar FFF varmt välkomna. Ingen har råd att stå passiv inför det nödläge som råder för vårt framtida liv på planeten. Klockan som både forskarna och Greta Thunberg larmar om tickar mot ohejdbara tippunkter. Vi hoppas därför att många av Järvas egna skolungdomar och alla som förstår klimathotets allvar ska sluta upp på FFF:s sida för att ge våra ungdomar, barn och barnbarn en chans till en bra framtid på denna planet. Kom gärna med egna färgstarka plakat!

Kom gärna med egna färgstarka plakat!

Annons:

Många Järvabor har rötter i länder där den globala uppvärmningen redan idag orsakar svår torka, eller ibland raka motsatsen som orkaner eller svåra översvämningar, och har lätt att förstå kravet på klimaträttvisa. Människor i fattiga länder är minst ansvariga för klimatkrisen, men drabbas först och värst.

Men kravet på en snabb och rättvis klimatomställning gäller även i länder som Sverige där det ekonomiska systemets kortsiktiga vinstintressen, klassklyftor och regionala klyftor betyder väldigt olika ekologiska fotavtryck mellan rika och fattiga, samtidigt som “vi alla” förväntas ta ett ansvar för klimatet. 

För att en dramatisk omställning av allt från företag och trafiksystem till byggande, jord- och skogsbruk alls ska lyckas krävs att den görs på ett rättvist sätt. De gula västarnas revolt i Frankrike visar till exempel att kraftigt höjda bensinskatter för de landsortsbor som inte har något alternativ till bilen varken är effektivt eller har några förutsättningar att få folkligt stöd. 

I stället krävs, det vi i Norra Järva Stadsdelsråd argumenterar för, en Grön ny giv på alla livets områden som också inkluderar viktiga lokala frågor, som till exempel: 

En rättvis trafikpolitisk omställning till en kraftigt utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik i Stockholm och andra storstäder, som kan begränsa massbilismen och göra Förbifarten och liknande motorvägsbyggen överflödiga. 

Om vi på 10-20 år ska uppnå netto-nollutsläpp är det inte genom att bygga dyra villor, som nu, utan det är klimatsmarta flerfamiljshus nära till god kollektivtrafik som behövs. Husen ska byggas och renoveras utan bostadsspekulanter, med stöd av stat och kommuner, på ett så energibesparande sätt att hyrorna också kan sänkas.

Ett stopp för all skövling av Järvafältet som för bygget av en gigantisk begravningsplats. Låt istället Hästa gårds idag oanvända odlingsmarker på Järvafältet bli ett nytt centrum i Stockholm för ekologiska stadsodlingar som kan gynna en mer hälsosam, närproducerad och klimatvänlig kost. 

Låt oss instämma med ett uttalande från eleven Mina Pohankova, som är en av organisatörerna i Fridays For Future Stockholm:

– Om vi överhuvudtaget ska klara av klimatkrisen behövs det att politikerna arbetar med klimaträttvisa, vilket våra svenska politiker hittills inte gjort över huvud taget. Läget är akut och vi kräver förändring! 

Det är bara tillsammans i en stark och global massrörelse som vi kan ta tillvara den chans vi har till en bra framtid på denna planet.

Norra Järva Stadsdelsråd/Arne Johansson
Print Friendly, PDF & Email