Studieförbundet Studiefrämjandet arrangerade i fredags årets tredje vandring med historiskt tema i Järvaområdet. Den här gången startade vandringen i Tensta med slutstation Spånga kyrka. Ledare för turen var journalisten Mats Karlsson.

– Under 30 år har jag arbetat som journalist och de senaste tio åren har jag inriktat mig på att skriva om historia och arkeologi. Att mycket av mitt arbete handlar om Järva är en slump, jag har ingen anknytning till området. Här finns mycket gammal historia ända från 500-talet och mycket intressant att samla fakta om och dela med sig av, sade Mats Karlsson.

Gruppen med drygt tio deltagare samlades på det som kan ha varit landsvägen mellan Järfälla kyrka och Spånga kyrka redan på 1100-talet. Kyrkorna var viktiga och vägarna drogs mellan dem så fick boende i byar och på gårdar själva ansluta till landsvägen.

Annons:

Järvaområdet finns nämnt i Sveriges äldsta bevarade brev

Kyrkorna hade stort ansvar inom sin socken som betyder ungefär kommun. De hade hand om det sociala ansvaret, skolan, fattigvården och mycket annat.

Järvaområdet finns nämnt i Sveriges äldsta bevarade brev som skrevs i början på 1100-talet. Där nämns Akalla som Åkarlarnas by. Transporter med skepp skedde på det som idag är Igelbäcken, då en stor farled.

I Tensta finns ett stort gravfält med bland annat tre gravhögar och 37 stensättningar

Gruppen fick lära sig att orter som har ändelser med –sta, -by, -inge, -na och -tuna oftast är orter med ursprung från vikingatiden.  I trakterna runt Järva finns många exempel på sådana orter som till exempel Hjulsta, Rinkeby, Kämpinge, Solna och Sollentuna.

Vandringen fortsatte längs den gamla landsvägen. Vid ett stopp berättade Mats Karlsson att precis vid sidan av gångvägen finns ett stort gravfält med bland annat tre gravhögar och 37 stensättningar. De kan antingen vara minnesmärkningar eller gravar. Stensättningarna kan ha olika former som exempelvis i båtform, triangelform eller stenar lagda i en cirkel.

Intill gravfältet finns en anvisning hur man tar sig till Eggeby gård. Gruppen fick veta att vid Eggeby finns en runsten med ursprung från 900-talet vilket är tidigt. Runstenar uppfördes vanligtvis från 1100-talet. Detta tyder på att det så tidigt bodde kristna människor på Eggeby gård som dokumenterade något på runstenen.

Nästa stopp var vid Bussens hus som betyder soldatens hus på dagens språk. Huset tillhörde släkten Bonde från Hässelby gård och hade tilldelats dragonen(soldaten) från Nälsta. Soldaten fick namnet Nälstedt. Marken i Nälsta var bra att odla på och soldater fick inte ha det för lätt så därför fick denna soldat ta hand om marken nära Spånga kyrka.  Huset som står på plats är inte originalhuset utan uppfört i gammal stil något senare. Där har bland annat varit krog på 1700-talet och handelsbod under 1800-talet.

I Klockargården närmare Spånga kyrka bodde klockaren. Hans roll vara att ansvara för klockringningen i kyrkan men han kunde också vara lärare och organist i församlingen.  Strax intill ligger Rättargården där rättaren bodde. En rättare var chef, arbetsledare, för lantbruket som hörde till kyrkan. Prästen bodde inte heller så långt ifrån kyrkan. På platsen där församlingsgården finns idag, på andra sidan kyrkan, låg hans hus.

Slutstationen för vandringen, Spånga kyrka, närmade sig. Vår guide pekade ut främre delen av kyrkan som utmärker sig med en annorlunda stil. Det är familjen Bondes gravkor som på insidan är vackert utsmyckat.

– Kyrkan uppfördes under början av 1100-talet i sten men det har troligen legat en träkyrka här tidigare. Genom åren har takmålningarna målats över och sedan återskapats igen. Det Bondeska gravkoret uppfördes i slutet av 1600-talet då släkten från Hässelby gård var den största markägaren i området, sade Mats Karlsson.

Med på vandringen var Birgitta Söderlund.

– Sedan 1973 har jag bott i Järva. Jag känner till många platser med historia och har gått vandringar i området förut. Kommer med säkerhet att vara med på fler, sade Birgitta.

Studiefrämjandet planerar fler vandringar i år. Inga datum är ännu utannonserade så titta på studieförbundets hemsida eller en anslagstavla där information anslås.

Nyhetsbyrån har tidigare skrivit om runstenar som du kan läsa om här och om ortsnamn i Järva.

Monica Jansson

Print Friendly, PDF & Email