Torsdagen den 31 augusti läser jag en artikel i Nyhetsbyrån Järva med rubriken ”Muren som anses göra Tensta otryggt”. Jag tänker att detta måste ju kosta flera miljoner och verkar inte utgöra någon förbättring ur ett trygghetsperspektiv. Jag blir förbryllad, så jag kontaktar Trafikkontoret som ska utföra projektet.

Dessutom kommer rivningen av det de kallar muren orsaka påfrestningar för de två lokala näringsidkarna Elicias Kiosk och det berömda gatuköket Gott Gott Grillen. ”Muren” var egentligen lådor för planteringar, som tömts för drygt två år sedan.

Fredagen den 1 september skickar jag ett första mejl till Trafikkontoret angående projektet:

Annons:

”Hej!
Angående projektet Etapp 2: Tenstaplan
Genom att ta bort betongmuren, med tillhörande fundament, ovanför och vid trappan så ökar överblickbarheten och därmed tryggheten. 
Jag undrar om jag skulle kunna få ta del av dokumentation enligt nedan:
 
Beslutsunderlag – dokumentation om hur och när beslut fattades att driva projektet
Förfrågningsunderlag som skickats ut till entreprenörer i samband med upphandlingen
Alla offerter som inkommit med anknytning till projektet
Mötesanteckningar med anknytning till projektet, och
Mejlkorrespondens mellan alla involverade parter 
Tackar på förhand!”

Måndagen den 4 september får jag ett svar där det står att de första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kr, och varje nästföljande sida går på 2 kr styck. Dessutom kommer en sekretessbedömning göras och vissa delar av den information jag efterfrågat kan komma att undanhållas. Om jag vill ta del av offentliga handlingarna gratis kan jag läsa handlingarna på plats på Trafikkontoret.

När jag frågar hur många sidor det gäller totalt får jag veta att det handlar om minst 500 sidor som ligger till grund för upphandlingen, men att dessa 500 sidor inte innefattar alla handlingar. Tjänstepersonen ber att få återkomma när alla underlagen är sammanställda.

Bild på trappan som är avspärrad i Tensta, vid Elicias kiosk.
Inte klart ännu.

Onsdagen den 6 september får jag ett nytt mejl där det står att de behöver byta handläggare för min begäran, att de misstog sig och trott att det projekt jag frågat om handlade om något annat projekt som pågår i Tenstadalen. Min begäran har skickats vidare till dem som jobbar ”på stadsmiljö” och ”som kommer att höra av sig”.

Måndagen den 11 september får jag ett nytt mejl och ett nytt namn på en person som är ansvarig för projektet. Ny mejladress bifogas.

Tisdagen den 12 september skriver jag ett kort mejl till den ansvariga och hänvisar till mejlet jag fått.

Onsdagen den 13 september svarar personen som utpekats som ansvarig i ett mejl:
”Hej!
Jag tror att jag har hamnat felaktigt i mejltråden. Jag jobbar på socialjouren i Stockholm och är inte ansvarig för något projekt ☺”

Torsdagen den 14 september får jag ett mejl från ytterligare en tjänsteperson, nu anställd på Stadsmiljö, som skriver att nu är alla handlingar framtagna och det handlar om 36 sidor. Jag frågar om dessa 36 sidor innefattar punkter 1-5 i mitt mejl från den 1 september.

Onsdagen den 20 september skriver jag en vänlig påminnelse om att jag ännu inte fått svar på mitt mejl från den 14 september. Ett autosvar inkommer där jag informeras om att tjänstepersonen är på utbildning och återkommer den 22 september.

Tisdagen den 26 september får jag ett mejl från den anställda på Stadsmiljö där det står att det inte finns några förfrågningsunderlag ”(sic) det redan finns ett befintligt ramavtal (dvs. det görs ingen upphandling)” och att det ej heller finns någon offert, också på grund av att det finns ett ramavtal.

Onsdagen den 27 september svarar jag:
Tack för svar, jag förstår, du var på utbildning.
Då undrar jag
om jag inte skulle kunna få ut en kopia på ramavtalet?
om ni inte får någon offert, har ni fått ett pris på arbetet?
finns det någon beställning där arbetet beskrivs? 
Du får ursäkta om mina frågor verkar dumma, men jag vet inte riktigt hur ni jobbar.
Ha det så bra!

Tisdagen den 3 oktober får jag följande mejlsvar:
”Se svaren nedan:
1)      om jag inte skulle kunna få ut en kopia på ramavtalet? Ja
2)      om ni inte får någon offert, har ni fått ett pris på arbetet? Ja
3)     finns det någon beställning där arbetet beskrivs? Nej, inte någon beställning. Men arbetet kan vara beskrivet i mötesanteckningar mm.”

Fortsättning följer.

Chris Pastorella

Hissen på Tenstaplan avstängd.
Print Friendly, PDF & Email