Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

I Rinkeby centrum var det på fredagen ytterst få personer som ville kommentera regeringens nya lagförslag om visitationszoner. Många hade en åsikt, men ville av olika anledningar inte synas med namn och bild. Här ger tre Järvabor sina synpunkter på den nya lagen.

Genom den nya lagen, som föreslås träda i kraft den 28 mars, kan visitationszoner upprättas under vissa förutsättningar som tillåter polisen att visitera personer på respektive plats. Jämfört med existerande lagstiftning skiljer sig förslaget åt genom att visiteringen ska kunna göras utan direkt misstanke om brott. Personer kan profileras utifrån exempelvis brottshistorik, avvikande beteende eller klädsel.

Porträtt på Silas Aliki
Silas Aliki. Foto: Carla Orrego Veliz

Advokaten Silas Aliki tror att förslaget påverka Järvabornas förhållande till de folkvalda som stiftar våra lagar.
– Förtroendet för staten, politikerna eller samhället i stort kommer minska. Inte minst när en detalj som kläder kan avgöra hur man blir behandlad av Polisen, säger Silas Aliki.

Annons:

Det kommer resultera i att fler barn, unga och vuxna traumatiseras

Aysha Jones. Bild: Leo Ahmed

Aktivisten Aysha Jones menar att de flesta Järvabor nog tycker att förslaget är rasistiskt. Många ungdomar i orten känner redan att myndigheterna inte bryr sig om dem och att lagen kan komma att förstärka den känslan.
– Det kommer resultera i att fler barn, unga och vuxna traumatiseras och behöver olika typer av stöd som samhället i sin tur måste betala för, säger hon.

En möjlig konsekvens, menar hon, är även att vissa områden blir mindre attraktiva att både vistas och driva företag i.

Dan-Anders Nilsson.

Den pensionerade polisen Dan-Anders Nilsson från Akalla är positiv till förslaget om ”säkerhetszoner” och ser ny lagstiftning som nödvändig.
– Jag tror man måste göra så. Det är tveksamt, men jag ser inget alternativ. Det är ju mycket brottslighet i Järva idag så man behöver visitera. Men man behöver såklart grund för visiteringen, säger han.

Det största oppositionspartiets kritik är att förslaget inte går tillräckligt långt

Både Silas Aliki och Aysha Jones tycker att de Järvabor som är missnöjda med förslaget bör organisera sig och ge alternativ till en bättre politik.
– Tyvärr såg vi att det största oppositionspartiets kritik är att förslaget inte går tillräckligt långt. Det är dystert att det råder en konsensus om lagförslaget trots remissinstansernas många invändningar om att det kan bidra till diskriminering och olikheter inför lagen. Det största problemet är att lagen tillåter staten att göra kroppsliga ingrepp utan brottsmisstanke. Det tycker jag inte ska förekomma i en demokratisk rättsstat, säger Silas Aliki.

Niki Blomberg
David Johansson

Print Friendly, PDF & Email