bild på ett blått barnbord och två små stolar

Inte bara Mångårdens förskolor, utan alla fem förskolor som förskolenämnden vill stänga från den 8 maj 2024 ligger i Järva. Sammanlagt förlorar då 224 barn sin nuvarande förskoleplats.

Nyhetsbyrån Järva skrev på onsdagen om att förskolenämnden beslutat att återkalla tillståndet för Mångårdens förskolor i Akalla och Kista. På sammanträdet beslutades även att återkalla tillståndet för tre fristående förskolor i Husby som drivs av huvudmannen Regnbågen i Kista ekonomisk förening.

I protokollet framgår att en tillsyn utförts av förskoleförvaltningen i Stockholms stad på tre av Regnbågens förskolor i Husby där allvarliga brister på huvudmannanivå och enhetsnivå framkommit.

Annons:

Förvaltningen anser att förutsättningarna för godkännande av Regnbågen i Kista ekonomisk förening som enskild huvudman att bedriva utbildning inte längre föreligger och rekommenderade nämnden att besluta om återkallelse av godkännandet, vilket de alltså nu har gjort.

De aktuella förskolorna ligger på Nordkapsgatan 12, Trondheimsgatan 16–18 och Lofotengatan 41. Beslutet drabbar 79 barn som går i Regnbågens verksamheter i Husby.

Print Friendly, PDF & Email