Illustration: ÅWL Arkitekter

I och med Tensta Vårfestival som hölls den 3 maj var det byggstart för Tenstaterrassen. Tack vare ett nytt avtal med byggaktören ByggVesta står det klart att en stor del av de omkring 500 bostäder som ska byggas kommer att bli hyreslägenheter. Järvaborna kommer att ha förtur till en tredjedel av dem.

Från och med i höst drar bygget av bostäderna på Tenstaterrassen i gång på allvar och planerna har skyndats på i och med att exploateringsnämnden i Stockholms stad tecknat ett nytt avtal med ByggVesta. Av de omkring 500 bostäderna kommer 360 hyresrätter. I planen ingår även att bygga fler fyror och femmor. Sedan tidigare är det tänkt att 80 vårdbostäder kommer att finnas när terrassen står klar.

Likt Rinkebyterrassen kommer nybyggnationen att överdäcka E18 och avser med en lång trappa skapa en mer naturlig passage för de boende ut till Järvafältet. Med hjälp av nya gator ska terrassen även fungera som en länk till resten av Tensta. Två parkeringshus kommer att byggs vid de två tunnelmynningarna som skydd mot trafikbuller.

Annons:

Byggandet av bostadshusen och vårdboendet utförs av ByggVesta och Svenska Stadsbyggen AB. Bostäderna planeras vara färdiga till 2027.

Källor: Stockholms stad, Mitt i

Print Friendly, PDF & Email