Nedanför vattentornet i Tensta planeras 390 nya bostäder samt ett vårdboende med 70 lägenheter med byggstart hösten 2023. Knappt 100 av bostäderna kommer bli hyresrätter.

Rinkebyterrassen som färdigställdes för drygt två år sedan kallas ibland för Dubai på grund av nyproduktionspriserna och kontrasten som det nybyggda området skapar i miljonprogrammet. Nu ska Tensta få ett motsvarande bostadsområde med utsikt över Järvafältet – Tenstaterrassen.

I byggplanen finns också nya gator som ska koppla ihop det nya området med övriga Tensta och nya gång- och cykelvägar som ska göra det lättare att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet.

Annons:

I Stockholm stads långsiktiga plan för Järva finns en uttalad idé om att det gynnar området med mer nyproducerade bostadsrätter för att väga upp den stora andelen hyreslägenheter som finns i området. I skrivande stund ligger 15 lägenheter på Rinkebyterrassen ute till försäljning på Hemnet.

Anna Nygård

 

Print Friendly, PDF & Email