”Sverige är ett land som inte ger upp”

När Per Bolund, MP, talade under torsdagen underströk han varför de styrande måste ta sig råd att möta dagens kriser.

”Fuck rasismen”, sade Märta Stenevi

Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi höll ett känsloladdat tal som tog avstamp i hennes eget föräldraskap. Sedan pratade hon om möten med mammor som hon har träffat runt om i landet, barn som svälter till följd av krig och klimatförändringar och barn som skjuts på gatorna.