Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi höll ett känsloladdat tal som tog avstamp i hennes eget föräldraskap. Sedan pratade hon om möten med mammor som hon har träffat runt om i landet, barn som svälter till följd av krig och klimatförändringar och barn som skjuts på gatorna.

– Kriget i Ukraina och klimatförändringarna är två av de främsta orsakerna till att hunger och svält ökar i världen. Och båda handlar om olja. Sedan kriget började har Putins Ryssland tjänat över 500 miljarder kronor på EU:s köp av olja och gas.

Märta Stenevi kritiserade den sittande regeringen för att de drar ner på klimatbiståndet samtidigt som FN:s klimatkonferens Stockholm+50 pågår, fåglar ramlar ner från himlen och tusentals arter hotas av utrotning.
– Ni borde skämmas ögonen ur er.

Man kommer inte demonstrera för klimatet när man inte vet om man kan sätta mat på bordet

Enligt Stenevi är det bara Miljöpartiet som tar klimatfrågan på allvar. Hon räknade upp en rad investeringsområden som höghastighetståg, billigare kollektivtrafik, fler gång- och cykelbanor och satsningar för att skydda naturtillgångar. Sedan återvände hon till mammorna.

– Man kommer inte demonstrera för klimatet när man inte vet om man kan sätta mat på bordet i slutet av månaden. Och man orkar inte bry sig om att skogen huggs ner i fjällen när man är orolig för att barnen ska skjutas på gatan.

Hon pratade om rasism och barnfattigdom som orsak till problemen med gängkriminalitet. Lösningen enligt Miljöpartiet är dels skärpta straff, men Stenevi markerade tydligt mot Moderaternas, Kristdemokraternas och Sverigedemokraternas hårda, repressiva retorik.
– Fuck rasismen, sade Märta Stenevi och fick applåder.

I våra förorter sitter just nu framtidens nobelpristagare

Mp-ledaren pratade om att gå till roten med orsakerna till det dödliga våldet och inte bara symptomen. Deras förslag är en satsning på fler jobb till mammor, fler billiga bostäder, ökade resurser till skola och förskola, och en utbyggnad av Rinkebymodellen som går ut på att BVC ska arbeta uppsökande och göra fler hembesök hos nyblivna föräldrar. 

– I våra förorter sitter just nu framtidens nobelpristagare och ska möta ännu en vikarie efter helgen. Där sitter en framtida statsminister och undrar om skolan ska vara kvar eller läggas ner efter sommarlovet. Där sitter en blivande klimatforskare och undrar varför han beskrivs som gängkriminell när högerpolitikerna pratar om honom och hans kompisar. Det duger inte.

Märta Stenevi drog en direkt koppling mellan en skola präglad av resursbrist och vinstintressen och det dödliga våldet.
– Inga fler mammor ska behöva förlora sina barn till våldet. Det är våra barn som skjuts i Sverige. Våra ungar från Rinkeby och Skäggetorp. Från Nydala och Hammarkullen. För deras skull måste våldet stoppas.

Det finns bara en som bestämmer över en kvinnas kropp och det är hon själv

De mammor som tvingas leva gömda på flykt från våldsamma män fick också plats i Märta Stenevis tal. Liksom de kvinnor som utsätts för sexuellt eller hedersrelaterat våld.
– Det finns bara en som bestämmer över en kvinnas kropp och det är hon själv

Miljöpartiet är ett feministiskt parti med rötter i kvinnorörelsen, sade Stenevi. Hon avslutade med att tala om förlossningsvården och vikten av av pensioner med garantitillägg, höjda löner och bättre villkor för anställda inom traditionella kvinnoyrken.

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email