Har mer pengar till skolan gett resultat?

Skolorna i Järvaområdet är de som får mest pengar i socioekonomiskt stöd. Nu går allt fler elever ut skolan med gymnasiebehörighet.  – Vi försöker medvetet locka till oss skickliga lärare med förhöjda löner, säger grundskolechef Happy Hilmarsdottir för Järvaområdet.