Skolorna i Järvaområdet är de som får mest pengar i socioekonomiskt stöd. Nu går allt fler elever ut skolan med gymnasiebehörighet. 
– Vi försöker medvetet locka till oss skickliga lärare med förhöjda löner, säger grundskolechef Happy Hilmarsdottir för Järvaområdet. 

Förra verksamhetsåret fick skolorna i Stockholm i snitt 15 056 kronor per elev i socioekonomiskt stöd. I Järvaområdet ser dock siffrorna annorlunda ut. Där ligger snittet på 43 727 kronor. Det visar siffror från årsredovisningar av socioekonomisk ersättning från utbildningsförvaltningen i Stockholm. Men vart går egentligen barnens pengar? 

Men har något förändrats på skolorna?

Annons:
Annons:

Något har förändrats. Tidigare år har skolor i hela Järvaområdet har haft låg gymnasiebehörighet. I statistik från Skolverket var inte mer än 54 procent av eleverna gymnasiebehöriga i samtliga kommunala skolor år 2017. Men på senare år har gymnasiebehörigheten ökat i de kommunala grundskolorna och förra året låg genomsnittet på 80 procent.

Skolborgarråd Isabel Smedberg-Palmqvist förklarar att framgångarna möjliggörs av det socioekonomiska stödet men även fokus på undervisning och kompetenta lärare.
 – Vi har fått de absolut bästa rektorerna och skolledarna där ute, säger hon. Det är i klassrummet det händer, det är där man gör skillnad, och därför har vi varit oerhört angelägna om att undervisningen ska ha absolut högsta kvalitén.

Isabel Smedberg-Palmqvist berättar att det år 2018 gjordes en omorganisation. Då bestämdes det att alla skolor i Järva skulle få en enda grundskolechef, Happy Hilmarsdottir. 

Vi har en medveten strategi att ha högre löner där

Happy Hilmarsdottir säger att deras metod för att öka andelen utbildade lärare i Järvaområdet har varit att erbjuda högre grundlön och ett extra tillägg på lönen.
 – Om en lärare byter ut till oss på Järva kan vi ge ett lönetillägg på 3000 kronor. Det kan man inte få någon annanstans. 

Hon anser att det är något som varit viktigt för att öka elevers behörighet till gymnasiet, men även för kvaliteten på undervisningen i skolorna. 
 – Vi vill att alla barn ska ha chans att lyckas i skolan. Då vill vi ha de skickligaste lärarna och rektorerna i de här områdena. Vi har en medveten strategi att ha högre löner där. 

När det gäller Rinkebyskolan går det också att se tydliga positiva resultat när det gäller gymnasiebehörighet. Skolan har höjt avgångselevernas gymnasiebehörighet från 38 procent till 72 procent. Detta är något som gläder biträdande rektor Annica Pinton.
 – Det är klart det känns bra! Det är ju de som ska ta hand om oss när vi inte kan ta hand om oss själva längre, säger hon. 

 Annica Pinton säger att ökad lärartäthet är den faktor som varit avgörande för den ökade behörigheten, och vikten med många behöriga lärare bidrar också. 

Hon menar på att insatser på undervisningsutveckling i ämnen som matematik, svenska och engelska har gett goda resultat. Något skolan satsat speciellt på är idrott och simning. Fler elever blev godkända i idrott tack vare simningen, vilket ledde till ökad gymnasiebehörighet. 
 – Godkänt i ett ämne kan vara helt avgörande för vissa elever, säger Annica Pinton. 

Rebecca Folkesson
Hjalmar Insulander

Under våren har studenter från JMK, enheten för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, samarbetat med Nyhetsbyrån Järva. Vi publicerar deras granskande artiklar under sommaren.

Print Friendly, PDF & Email