Höjda kostnader hotar ortens samlingslokaler

I tider av ekonomisk kris är det allt svårare för Folkets Husby att få driftskostnaderna och ekonomin att gå ihop.

Nämndmötena i Tensta tillfälligt tillbaka på Tensta Träff

Under de senaste två åren har platsen för nämndmötena i Tensta varierat; ibland på Hjulsta grundskola, men oftast i (det numera nedlagda) servicehusets lokaler. Nu har nämnden tillfälligt flyttat tillbaka till Tensta Träff.