Under de senaste två åren har platsen för nämndmötena i Tensta varierat; ibland på Hjulsta grundskola, men oftast i (det numera nedlagda) servicehusets lokaler. Nu har nämnden tillfälligt flyttat tillbaka till Tensta Träff. 

Traditionsenligt inleddes mötet med en inledning från någon av förvaltningens verksamheter. Den här gången handlade det om förskolan och läsningens betydelse för ordförståelse och språkinlärning.

Därefter var det dags för den offentliga frågestunden. Nämndens ordförande Ole-Jörgen Persson, M, och stadsdelsdirektör Fredrik Jurdell besvarade frågorna.
Vad tänker stadsdelsnämnden göra åt nedskärningarna på biblioteken? Om biblioteket stängs på lördagar, då är allt som är gratis i Tensta stängt den dagen då folk är lediga. 
 – Det är inte en fråga för stadsdelsnämnden, utan för Kulturnämnden, svarade Ole-Jörgen Persson.

Vad händer med beslutet att flytta förvaltningen tillbaka till Tensta?  Enligt tidigare beslut ska nämnden ge besked om när och var stadsdelsförvaltningen ska flytta. Ordföranden bekräftade att inriktningsbeslut kommer före årsskiftet.

Vilka åtgärder har vidtagits inför Tensta Marknad 2020? Den här gången var det stadsdelsdirektören Fredrik Jurdell, som svarade:
 – Det ska inledas en dialog med de föreningar som tidigare organiserade Tensta Marknad. Vi har satt igång diskussionen.

Företaget som skulle renovera Tensta Träff och Tensta gymnasium har gått i konkurs

Flera frågeställare konstaterade att Tensta saknar en samlingspunkt, samtidigt som stadsdelen töms på verksamhet och har flera tomma lokaler. Företaget som skulle renovera Tensta Träff och Tensta gymnasium har gått i konkurs, därför står gymnasiet tomt och Tensta Träff har öppnat tillfälligt till februari nästa år.
 – Ja, renoveringarna har skjutits fram till början av 2020. Tre förvaltningar; Utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen och Kulturförvaltningen är inblandade i gymnasiets framtid.

Vad händer med Tensta servicehus lokaler?
 – Det är Micasas fastighet och lokalerna ska renoveras.

Kämpingeskolan har i princip stått tom sedan fem år tillbaka. Vad händer där?
 – Där pågår en hel del viktig verksamhet, som läxhjälp.

Livstycket lägger ned sin verksamhet efter 28 år vid årsskiftet. Vad kan nämnden göra?
 – Vi ska göra vad vi kan för att en klok verksamhet ska fortsätta i de lokalerna, lovade Ole-Jörgen Persson.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email