”Det blev fult att vara från Järva”

När Tensta gymnasium lades ned signalerade man felaktigt att unga behövde komma bort från orten, menar Iman Ehsani.

Full aktivitet i Järva gymnasium

Processen att göra om lokalerna inför Järva gymnasiums inflytt har kommit längre än sist, men mycket arbete kvarstår.

Snart har Järva en gymnasieskola igen

Grundaren hoppas att skolan ska bidra till en positiv utveckling och locka elever från olika områden.