Iman Ehsani.

Iman Ehsani har nyss påbörjat sitt första rektorsuppdrag för Järva gymnasium. Men varken renoveringen av gamla Tensta gymnasium eller personalrekryteringen är klar. Och eleverna kommer först i höst. Redan nu hoppas han dock att det nya gymnasiet ska förändra ortens ärrade självbild.

– Vi rustar upp, förnyar, fräschar upp inför senaste teknologin i skolan. Och vi har verkligen med oss perspektivet att vi är en skola i Järva, men vi är också fönstret utåt mot världen, inleder Iman Ehsani när vi sätter oss ned i Tensta träffs för stunden stängda kafé.

Samtidigt verkar han mån om att bevara den gamla gymnasieskolans själ.

Annons:

– Det är väldigt många som har gått på Tensta gymnasium, och är det någonting som alla har med sig som minne är det de unika fina lokalerna. Det finns en kultur i dem.

Han beskriver det höga taket, träbalkarna och fönstren med insyn som del av den.

Du säger att eleverna ska kunna möta världen i gymnasiet, men hur bevarar ni den lokala prägeln – har ni någon tanke kring det?
– Ja, vi kommer att ha tätt samarbete med lokala organisationer, aktörer, och de här samarbetena kommer att ha verksamhet i skolan där de lokala aktörerna har en roll.

Finns det några exempel redan?
– Förortsentreprenörerna. Vi ska ha ett läger med dem nu under sportlovet.

Entreprenörskap är nämligen ett av skolans ledord, de andra är innovation och globalt medborgarskap.

Goda relationer kommer vi att jobba jättemycket med

– Goda relationer kommer vi att jobba jättemycket med.

Iman Ehsani berättar att de även kommer att ha ett elevhälsoteam som är verksamt där eleverna finns; inne på lektioner, på raster, i korridorerna och i form av tillgänglig läxhjälp. Både lärarledd och dygnet runt via ett ”system”.

Har du varit rektor tidigare?
– Nej, det här blir mitt första rektorsuppdrag, men jag känner mig förtrogen med rollen från skolans värld. På Enbacksskolan var jag lärare och arbetslagsledare. Under de åren såg jag hur våra angreppssätt lyfte skolan ytterligare. Det är ett ständigt pågående arbete.

Mångkulturellt kapital och flerspråkighet är ett par begrepp som återkommer när han berättar om sina goda erfarenheter från skolans värld lokalt.

– Från 2006 då jag blev verksam i Järva har jag sett en process där viktiga funktioner flyttades från närområdet och centraliserades till Kista, med förhoppningen att människor skulle flytta på sig. Men det blev inte riktigt så. Man skapade tomma utrymmen, med massa bostäder, områden som tappade sin funktion.

I och med det såg han hur fler unga tappade bort sig själva.

– Det blev lite fult att vara från Järva när man tvingar unga från området att söka sig till gymnasier utanför, det är min tolkning.

Vi bjuder in Stockholm, Sverige och världen till Järva

Hur ska ni göra för att ändra den synen?
– För det första satsar vi på området, och vi ser kunskap som nyckeln och lösningen på mycket, särskilt riktat mot de ungdomar som vi kommer att arbeta med. Vi skapar också möjligheter och verktyg där de kan förverkliga sig själva här, men vi begränsar oss inte, vi bjuder in övriga samhället – Stockholm, Sverige och världen – till Järva. På så vis vill vi slå vakt om det mångkulturella samhällets resurser.

Poängen, som han förmedlar den, är att inspirationen inte alltid behöver komma utifrån.

– Vi kan bli inspirerade av det vi har här och vi behöver förvalta det på rätt sätt. Det är en resurs att vara från Järva.

Gymnasieprogrammen – med inriktning natur, samhälle, teknik och ekonomi – kommer också att präglas av höga ambitioner gällande studieresultat, såväl högskoleförberedande och forskningsnära atmosfär, som metoden ”värdeskapande lärande”.

– Genom att skapa mervärde kan man se effekterna av det man gjort, förståelse för processen och delaktighet, säger han och förklarar med exemplet hur eleverna på Enbacksskolan fick göra undersökningar som sedan användes som utbildningsmaterial.

Är det ett sätt att forma framtidens samhällsmedborgare?
– Ja, samhällsmedborgare ur ett globalt perspektiv, men också här i Sverige. Våra ungdomar är viktiga för Sveriges framtid.

Vad tror du blir största utmaningen?
– Att besegra bilden av att det inte är lika bra att vara från Järva när det gäller utbildning på gymnasial nivå. Tensta gymnasium gjorde ett fantastiskt arbete, de lockade en gång i tiden 900 elever från hela Storstockholm hit till Tensta. De som kom hit såg möjligheterna i Järva. Den kraften och viljan finns fortfarande, vi behöver bara synliggöra den.

David Johansson

I dag mellan klockan 14.00-15.30 kan intresserade träffa skolledningen, få information om utbildningarna och se lokalerna under Järva gymnasiums öppet hus. Samling på Tensta träff.

Print Friendly, PDF & Email