suddig bild på upplyst tunnel kvällstid

Antalet ungdomsrån i Järva har minskat med nästan hälften sedan 2019, enligt polisens statistik på inkomna anmälningar. Liknande fallande trend gäller flera av Stockholms lokalpolisområden, skriver DN.

Enligt en rapport som Brå tog fram 2021 skedde 679 ungdomsrån per 100000 invånare i åldrarna 0-17 år i Stockholms stad för perioden 2015–2019. Flest ungdomsrån per invånare samma period hade Haninge och Solna med motsvarande siffra på 745 ungdomsrån.

Det ser nu ut som att utvecklingen har vänt. Den 12 december 2023 hade exempelvis lokalpolisområde Järva fått in 23 anmälningar gällande ungdomsrån. Motsvarande siffra för 2019 var 42.

Annons:

Exakt vad som föranlett trendbrottet gällande den här typen av personrån är i dagsläget inte fastställt, men antalet ungdomsrån minskar tydligt även i andra delar av Stockholm.

En anledning, som DN-artikeln beskriver, kan vara att förebyggande utbildningar hållits kring personrån i vissa områden och med polispersonal, en annan skulle kunna vara hur brottstypen uppmärksammats.

Print Friendly, PDF & Email