Statlig service flyttar till Rinkebyplan

I höst flyttar Statens servicecenter i Rinkeby från Medborgarkontoret till egna lokaler nära polishuset.