Statlig service flyttar till Rinkebyplan

I höst flyttar Statens servicecenter i Rinkeby från Medborgarkontoret till egna lokaler nära polishuset.

Nytt kontor i Rinkeby för statlig service

Nu ska fler kunna få hjälp med sina myndighetsärenden i Rinkeby. Men det gäller inte Migrationsverket.