Sover Amofah på de möten vi har?

Elvir Kazinic, S, svarar Patrick Amofah, C i debatten om Järvas fritidspolitiker och deras engagemang.

Centerns vision för Järva

I ett debattinlägg om visioner för Järva beskriver Patrick Amofah, C, partiets förslag om Järva stadspark.