illustration av Järva stadspark med slalombacke, konstsjöar och sportplaner
Järva stadspark.

Patrick Amofah, C-ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och ersättare i Exploateringsnämnden, skriver ett debattinlägg om vilka visioner partiet har för Järva. Där ingår bland annat satsningen på Järva stadspark och en utbyggnad av tvärbanan mellan Kista-Vällingby.

Evis Leander ställer en relevant fråga i ett debattinlägg den 21 mars om var visionerna för Järva finns?

Här kommer svaret! Centerpartiet är det enda partiet med en tydlig långsiktig vision för Järva med finansiering. Centerpartiets vision för Järva är Järva stadspark som vi har beskrivit tidigare och som finns med i vårt budgetförslag för Stockholms stad 2023.

Annons:
Annons:

Centerpartiet vill bevara parker och grönområden när staden växer. Vi gör det för att vi vet att stockholmarna älskar sina grönområden. Att vi både har storstadens puls och naturens ro är det som gör Stockholm unikt.

Vårt förslag om att bygga Järva stadspark går ut på att Järvafältet ska utvecklas

Vårt förslag om att bygga Järva stadspark går ut på att Järvafältet ska utvecklas och bli en aktiv, rolig och levande plats för oss som bor här. Vi vill bevara Järvafältet med vårt förslag om en stadspark. Vår vision är nämligen en grön stad där vi värnar om naturen samtidigt som vi ser till att stockholmarna kan använda och njuta av våra grönytor. Det är så vi bygger en stad där människor trivs, mår bra och har roligt. Att vi dessutom vill bygga 12 000 nya bostäder, arbetsplatser, idrottsytor och butikslokaler på Järva skulle vara ett fantastiskt lyft för en stadsdel som vissa politiker vill riva och andra vill tvinga människor att flytta ifrån.

Vår vision är tydlig: Järva har potential att bli en stadsdel som människor vill flytta till, investera i och bo i hela livet.

När området växer krävs också en mer kapacitetsstark kollektivtrafik

Att tillgängliggöra Järvafältet med bevarad grönska vore ett lyft för både människa och natur. Centerpartiet tycker att Järvabor förtjänar investeringar och satsningar precis som övriga Stockholm samtidigt som man värnar om naturen.

Centerpartiet i Stockholm vill levandegöra Järvafältet och knyta ihop stadsdelarna runt omkring genom att bygga Järva stadspark. Förslaget innefattar både att bygga bostäder, butiks- och kontorslokaler och att utveckla en del av grönområdet med bland annat en restaurering av Igelbäcken, anläggandet av en sjö, kolonilotter och idrottsytor.

När området växer krävs också en mer kapacitetsstark kollektivtrafik. Idag är det bästa sättet att ta sig mellan Kista och Rinkeby buss 179, men bussen är redan högt belastad. Med en utbyggd tvärbana som trafikerar mellan Kista och Vällingby skulle områdena kring Järvafältet knytas ihop, öka attraktionen på de platser där tvärbanan dras och resenärer få en mer förutsägbar och trygg resa.

Stockholm ska vara världens bästa stad att bo i – oavsett stadsdel

Det finns förutsättningar för Järvaområdet att utvecklas i rätt riktning och vi behöver ta tillvara den potential som finns i form av många engagerade invånare, civilsamhälles-organisationer och företag. Stockholm ska vara världens bästa stad att bo i – oavsett stadsdel.

l Stockholm, inklusive Järva, ska alla känna framtidstro, tillit och trygghet. Järva har en enorm potential, möjlighet och kraft som Stockholm inte har råd att avvara eller missa.

Patrick Amofah

Bilder: Centerpartiet, Anders Berensson Architects
Print Friendly, PDF & Email