En dag ska jag bygga ett slott av pengar, del 3: Från Akalla till Valhallavägen

Del tre av följetongen handlar om att lämna orten. Är det ett svek? Är det en stolthet?

Så många fler omhändertas i Järva

Bland föräldrarna i Järvaområdet är tilltron till socialtjänsten låg. Efter spridning av falsk information har förtroendet sjunkit ännu mer. I denna granskning presenteras orsakerna till att barn och unga omhändertas och anledningarna till att fler omhändertas i Järva än i innerstan.