Vård- och omsorgsboendet Kvarnen nomineras till byggpris

Nya vård- och omsorgsboendet Kvarnen på Rinkeby allé nomineras till Årets Bygge av tidningen Byggindustrin.

Länsstyrelsen avslår bygglov på begravningsplatsen

Länsstyrelsen avslår ansökan om bygglov för ceremonibyggnaden på Järva begravningsplats. Men det kommer inte innebära några förseningar, säger Annelie Sjöström, kommunikationschef på kyrkogårdsförvaltningen. – Nej, projektet följer tidplanen. 

Polishuset liknar mest en militärbas någonstans

Många har väntat på det nya polishuset. Ja, det finns de som glatt sig åt att många poliser skulle komma till Rinkeby.