Anklagad läxhjälpsförening krävdes på miljonbelopp

Föreningen har granskats av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och måste betala tillbaka 1,5 miljon.

De ska få fler unga att gilla läsning

Varje månad hjälper några nior från Järva Sveriges läsambassadör att förstå mer om ungas läsvanor.

”Man ser på fritidsgårdar som förvaring”

En ny rapport från Myndigheten för unga och civilfrågor (MUCF) kartlägger vad det kostar när samhället misslyckas med att förebygga utanförskap. Fokus är på fritidsgårdarnas roll i att hjälpa ungdomar, och rapporten ska visa beslutsfattarna vad samhället kan tjäna på satsningar på fritidsverksamheten.