Höjda kostnader hotar ortens samlingslokaler

I tider av ekonomisk kris är det allt svårare för Folkets Husby att få driftskostnaderna och ekonomin att gå ihop.

Om vi ändå kunde förstå varandra

Inga Harnesk berättar om vardagen från servicehuset i Kista där hon bor.

Så ska Stockholms fritids- och ungdomsgårdar bli bättre

Den 13 juni beslutade Stockholms Stad om en ny strategi för fritids- och ungdomsgårdarna. Det är första gången på över 40 år som stadens fritidsgårdar har utretts och fått nya riktlinjer.