Den 13 juni beslutade Stockholms Stad om en ny strategi för fritids- och ungdomsgårdarna. Det är första gången på över 40 år som stadens fritidsgårdar har utretts och fått nya riktlinjer.

Den nya strategin bygger på aktuell forskning och samtal med ungdomar, fritidsledare och chefer som har fått uttrycka sina behov och önskemål. Under 2021 och 2022 satsar staden totalt 20 miljoner kronor på att utveckla och stärka fritids- och ungdomsgårdarna.

– Fritids- och ungdomsgårdarna ska erbjuda aktiviteter som utmanar och utvecklar, men också avkopplande gemenskap med kompisar. De ska aktivt arbeta för att nå tjejer och andra underrepresenterade grupper. Verksamheterna ska samarbeta mer med civilsamhället, myndigheter och arbetslivet för att hjälpa unga hitta konstruktiva vägar i framtiden. Det gynnar både ungdomarna och samhället i stort, säger Jonas Naddebo, C, kultur- och stadsmiljöborgarråd, i ett pressutskick.

Annons:

Alla barn och ungdomar ska ha tillgång till trygga och jämställda mötesplatser

För att stadens alla barn och ungdomar ska ha tillgång till trygga och jämställda mötesplatser behövs personal med rätt kompetens och hög kvalitet på verksamhetens program. Varje gård ska ha både manlig och kvinnlig personal och på lokal nivå ska stadsdelsförvaltningarna ta fram egna utvecklingsplaner utifrån områdets förutsättningar, som visar hur strategin ska genomföras i praktiken. Det finns även tydliga riktlinjer för uppföljning för att se till att målen uppfylls.

De fem mål som fritids- och ungdomsgårdarna ska arbeta för är:

  1. stärka unga och bidrar till deras utveckling
  2. bidra till jämlika och jämställda uppväxtvillkor
  3. arbeta med ungas delaktighet och inflytande
  4. erbjuda kvalitativ och attraktiv verksamhet
  5. arbeta med fritidens egenvärde och som skyddsfaktor
Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email