Sluta svartmåla förorten!

De flesta utanför förorten ser ner på och dömer alla som bor i ett socioekonomiskt resurssvagt område för att de tror att kriminalitet är det enda som pågår där. En stor del beror på att de enda nyheter som massmedier tar upp om förorten är problematiken med gängkriminaliteten, skriver Monirah Holmberg, elev i åk 8 i Järvaskolan.